Nieuws

Burgerparticipatie in groenbeheer werkt

De gemeente Schijndel betrekt met succes burgers bij het groenonderhoud. Burgers weten soms heel goed waar ze het over hebben, is de ervaring. Ook in andere gemeenten komt burgerparticipatie van de grond. Maar ambtenaren moeten nog wennen.

De gemeente Schijndel wil met het groenbeheer biodiversiteit stimuleren en de participatiemogelijkheden voor de burger vergroten. Daarom heeft de gemeente met vrijwilligers van het lokale Natuur- en Milieucentrum (NMC) een plan gemaakt voor het gebied rond een heempark en met bewoners voor een natuurlint rond een nieuwe woonwijk. Het lijkt goed te werken, zo is te lezen in het artikel 'Schijndel laat de burger schoffelen'.

Groencoach

Het totale gebied is vrij groot, vijf hectare. Maar een aantal vrijwilligers van het NMC zijn beiden ervaren professionals uit het vakgebied. 'Burgers weten soms heel goed waar ze het over hebben,' aldus beleidsmedewerker Wim Bekkers. De gemeente was al een paar jaar zoekend naar een manier om burgers te betrekken bij hun woonomgeving. Met vrijwilligers begon de gemeente enkele plantvakken anders te onderhouden. Er werden diverse losse afspraken gemaakt. Voor dit gebied is nu een samenhangend plan gemaakt. Een onmisbare schakel in het plan is een groencoach die contact met de vrijwilligers legt en onderhoudt.

Ambtenaren

Ook andere gemeenten experimenteren met burgerparticipatie, zoals in Amsterdam. Stadsdeel West heeft nu zo'n 100 zelfbeheerprojecten met een totaaloppervlakte van 3000 m². 450 wijkbewoners zijn er actief bij betrokken. De bewoners krijgen beperkt ruimte en budget om herinrichtingsplannen te maken. Ragna Hom van Stadsdeel West is positief. Ze vindt dat je de burger moet vertrouwen en afspraken maken. Ook bestuurders zijn positief, maar de ambtelijke organisatie loopt nog wel eens achter, zegt ze in het artikel 'Weerstand tegen zelfbeheer komt vooral vanuit ambtelijk apparaat'. Landschapsarchitecten willen nog wel eens sputteren. Zelfbeheer past niet in hun visie.

Ook Wethouder Boaz Adank in Breda ziet dat ambtenaren meer moeite hebben met burgerparticipatie dan politici. In een interview in Stad + Groen verklaart hij dat uit het feit dat je als politicus iedere vier jaar mandaat moet vragen van de burger. 'Dat zorgt er voor dat je goed naar je burgers moet luisteren.'

(Bron foto: Pixabay)