Nieuws

Burgers maken bomenbeleid

Burgers en gemeente stelden in Zeist samen een bomenbeheersplan voor de lange termijn op. De benadering is anders. Niet elke boom hoeft vervangen te worden. De boomverordening is daarom ook aangepast.

De komende vijftien jaar komt ongeveer de helft van de 35.000 bomen in Zeist aan het einde van hun leven, ontdekte groenbeheerder Rob Videler bij bestudering van het beheersysteem. Alle Zeister bomen staan geregistreerd in dat systeem en de gemeente houdt bij hoe de levensverwachting is. Bomen die vanaf de jaren dertig geplant zijn, komen aan het einde van hun levenscyclus.

Met het budget voor groenbeheer zou je jaarlijks zo’n 75 bomen kunnen rooien, terwijl je wel duizend bomen per jaar zou moeten rooien. Toen de gemeenteraad in 2011 het Groenstructuurplan Groen vaststelde, werd daarom ook een bomenfonds in het leven geroepen. En de raad gaf opdracht scenario’s voor de toekomst uit te werken.

Bomenbeleid

Gemeenteambtenaren Inge Broekstra en Rob Videler gingen aan de slag en nodigden Zeister inwoners uit mee te denken over het bomenbeleid. In een werkgroep met betrokken burgers werd het Lange Termijn Bomenbeheersplan ontworpen. Vakblad Boomzorg schrijft er over in het artikel ‘Inwoners van Zeist bedenken bomenbeleid voor de komende zeventig jaar’.

Boomstructuur

De werkgroep bekeek de stad als geheel en bracht de historische structuren, parken, pleinen, plantsoenen en buurten in beeld. De groep zocht naar overeenkomsten tussen de verschillende gebieden. De ontwikkelde ideeën werden omgezet in inspiratiebeelden voor de toekomst. De groep kwam met zeven verschillende categorieën boomstructuren: een landschappelijke boomstructuur, een middeleeuwse, een formele, een boomstructuur in de Engelse landschapsstijl-boomstructuur, een Zeister profiel, een boomstructuur voor parken, pleinen en plantsoenen en een boomstructuur voor buurtgroen. De ideeën werden verwerkt in het Lange Termijn Bomenbeheerplan 2016-2041.

Boomverordening

In die nieuwe benadering is het niet nodig dat voor elke boom die weggehaald wordt, weer een nieuwe boom geplant wordt. Op dit punt bleek het nieuwe bomenplan niet in lijn met de bestaande boomverordening. En bij een laanbeplanting is het soms nodig gezonde bomen te kappen om in een keer een nieuwe laan in te planten. Daarom is ook de boomverordening aangepast. In de nieuwe boomverordening hoeven particulieren niet langer voor elke boom een kapvergunning aan te vragen, is herplant niet verplicht en kunnen ook gezonde bomen gekapt worden.

Het nieuwe bomenbeheersplan en de nieuwe boomverordening is in september 2016 door de Zeister gemeenteraad unaniem aangenomen.

(Bron foto: Doelbeelden)