Nieuws

Burgers meten luchtkwaliteit en geluidsoverlast

Om de overlast van lawaai en fijnstof in kaart te brengen, meten experts en burgers in Nijmegen samen de luchtkwaliteit en geluidsoverlast met hulp van sensoren als aanvulling op al beschikbare data.

Inwoners van Nijmegen ervaren veel overlast van het lawaai en de fijnstof dat wordt veroorzaakt door verkeer op de rondweg of scheepvaart op de Waal. Om die overlast in kaart te brengen, is de gemeente begonnen met onderzoek. Aanvankelijk met reageerbuisjes om de luchtkwaliteit te meten of met geluidskastjes, later met sensoren.

Luchtkwaliteit

Om burgers te betrekken bij het onderzoek, bedacht de gemeente dat burgers zelf metingen kunnen uitvoeren met hulp van sensoren. Daarvoor werd in 2015 en 2016 het burger-sensor-netwerk 'Smart Emission' als project uitgevoerd. De sensoren brengen lokale variatie in luchtkwaliteit (NO₂, CO, CO₂, O₃), geluid en trillingen in kaart. Burgers zien zo hoe lastig het soms is goede metingen uit te voeren. Het wantrouwen tussen burger en overheid wordt er minder door.

Beleidsvorming

De Wageningse studente Ellen Klein Gunnewiek verdiepte zich in dit project met als belangrijke vraag of dit een potentiële methode is om bugers te betrekken bij beleidsvorming. Ze constateert in haar MSc-thesis dat het burger-sensor-netwerk meerwaarde heeft voor de lokale bestuurders en bevolking omdat het lokale en specifieke kennis oplevert over lucht en geluid.

Die informatie is een waardevolle aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Beleidsmakers hebben zo de mogelijkheid om plannen en beleid te vormen dat beter afgestemd is op lokale vraagstukken.

(Bron foto: Thinkstock)