Nieuws

Buurtmoestuinen en postzegelparken: Amsterdam kan echt groener

Pleinen en versteende plekken zoals de kop van de Zuidas of het Valeriusplein kunnen er nog best een tuintje bij hebben, ontdekten onderzoekers. In opdracht van Groen Platform Amsterdam (GPA) is Wageningen University en Research (WUR) samen met lokale groendeskundigen op zoek gegaan naar nieuwe plekken voor vergroening in Amsterdam. Het onderzoek leverde veertig versteende (niet groene) locaties op die mogelijk geschikt zijn voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin.

Het valt niet mee om een stad als Amsterdam te vergroenen maar het is wel nuttig. Zo draagt groen bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en gezondheid. Dit zijn de vier pijlers van de gemeentelijke Groenvisie 2020-2050. Maar welke plekken kies je uit om planten of bomen een kans te geven?

Groen Platform Amsterdam vroeg hulp aan onderzoekers van Wageningen Economic Research. Zij selecteerden op basis van beschikbare ruimtelijke gegevens een aantal kansrijke plekken. Lokale groendeskundigen bezochten deze locaties en beoordeelden of ze geschikt waren om er een postzegelpark of buurtmoestuin aan te leggen.

Naast een wetenschappelijke rapportage heeft dit onderzoek een digitale inspiratiekaart van de 40 geschikte locaties opgeleverd. De gemeente, organisaties en bewoners van Amsterdam kunnen deze kaart gebruiken om bijvoorbeeld te kijken naar een goede plek voor een park om de Hoek of een buurttuin.

Natuurlijk moet je nog wel weten of mensen in de buurt zo’n tuin wel willen. Je moet ook kijken of de bodem en de leidingen onder de grond een tuin toelaten. Ook er is een mogelijkheid dat er andere plannen voor de bewuste plek zijn gemaakt. De kaart is daarmee geen eindpunt maar een nieuw startpunt voor doelgerichte vergroening van Amsterdam.

De locaties zijn te vinden op deze digitale inspiratiekaart.

Meer informatie

(1)