Nieuws

Buurtmoestuinen op zoek naar kennis

De afgelopen tien jaren hebben buurtbewoners op verschillende plekken buurtmoestuinen opgericht. Maar na de opstartfase blijkt het soms lastig een buurtmoestuin in stand te houden. Er blijkt behoefte aan kennis.

Een buurtmoestuin is een stuk grond in een stedelijke omgeving die door een groep buurtbewoners gezamenlijk onderhouden wordt. De mensen zijn vaak op meer manieren betrokken dan alleen het feitelijke tuinieren. Kenmerkend is het collectieve element in zo'n tuin.

Groeipijnen

Veel van die buurtmoestuinen zijn begonnen met ondersteuning van organisaties als Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en NatuurSUPER. Maar na de opstartfase, blijkt het voor een buurtmoestuin soms lastig te kunnen blijven bestaan. In opdracht van beide ondersteunende organisatie bestudeerde de Wageningse Wetenschapswinkel wat de succesfactoren en groeipijnen zijn van die buurtmoestuinen.

Buurtmoestuinen

Het rapport 'De groeipijnen van buurtmoestuinen' doet verslag van dit onderzoek. In het onderzoek stonden een paar vragen centraal: Hoe ontwikkelen buurtmoestuinen zich? Hebben buurtmoestuinen behoefte aan ondersteuning. Welke vragen hebben zij?

Met hulp van studenten zijn 14 moestuinen geïnventariseerd. Elke moestuin heeft zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Sommige moestuinen bestaan al langer dan twee jaar en zijn de eerste kinderziekten voorbij, meldt het rapport.

Kennis

Wat opvalt is dat de buurmoestuinen kennis nodig hebben die zich richt op het vergroten van de robuustheid van de tuin. Je kunt dan denken aan kennis op het gebied van financiën. Zo blijkt dat veel buurtmoestuinen het financieel moeilijk hebben en soms te sterk afhankelijk zijn van dalende overheidssubsidies. Er is bij de groepen daarom behoefte aan kennis over duurzame financieringsmodellen. Daarnaast blijkt ook leiderschap een belangrijke factor voor het functioneren van de moestuin. En ook de locatie kan een rol spelen, zeker als het om een tijdelijke locatie gaat.

De onderzoekers denken dat je in de kennisbehoefte kunt voorzien door een netwerk op te zetten waar kennisuitwisseling plaatsvindt. Maar tijd lijkt hier een remmende factor. Mensen geven voorrang aan hun hobby tuinieren boven het adviseren van anderen. Om dit te ondervangen stellen de onderzoekers een digitale helpdesk voor. Organisaties zoals AVVN, IVN en NatuurSUPER, met elke hun eigen discipline, zouden er een rol in kunnen spelen.

(Bron foto: Shutterstock )