Nieuws

Castreren met een vaccin: immunocastratie

Immunocastratie bij varkens heeft als doel om een eventuele berengeur tegen te gaan. In 2018 moet de sector klaar zijn voor alternatieven voor chirurgische castratie, maar voor het vaccin lopen varkenshouders nog niet warm.

Er worden al wel proeven gehouden met vaccinatietijdstippen van beren, om zo te bepalen wat het vaccin doet met de groeiprestaties, de karkaskwaliteit, het gedrag, het slachtrendement en de smakelijkheid van het vlees. Bij immunocastratie krijgen beren doorgaans rond de 13 weken hun eerste vaccinatie. Onderzocht is wanneer de tweede (en laatste) inenting moet worden gegeven.

Verschil in rendement en smaak

In Belang van het vaccinatietijdstip bij immunocastratie staat dat het betreffende groei, karkaskwaliteit en gedrag weinig verschil maakt of beren 4 dan wel 6 weken voor slacht hun laatste vaccinatie krijgen. Vaccinatie rond 6 weken voor slacht geeft wel betere resultaten op het vlak van slachtrendement en smakelijkheid van het vlees (hoger intramusculair vetgehalte).

Velig voor man en vrouw?

Vakblad Pig Business besteedde ook aandacht aan immunocastratie. In het artikel 'Veilig middel stopt aanmaak hormonen' is meer te lezen over de ethische kant van dit alternatief. En over de worsteling van varkenshouders in het 'diervriendelijke Nederland' met consumenten die geen varkensvlees met berengeur willen. Pig Business meldt dat steeds meer houders overstappen op castreren. Is Improvac, zoals het middel heet, dan niet welkom?

De producent van het middel, Zoetis, meldt dat het middel veilig is. Ondertussen wordt nog veel onderzoek verricht naar die veiligheid. Leidt inname van behandelde beren niet tot een verminderd libido en vruchtbaarheid bij mannen? En wat als een varkenshouder zichzelf per ongeluk injecteert? Dit zou mogelijk bij mensen hetzelfde effect als bij varkens kunnen geven, maar het effect is tijdelijk. Pas bij een tweede injectie openbaren de gevolgen (verlaagd libido en vruchtbaarheid) zich, aldus Pig Business. Verder, meldt het artikel: 'Ook bij vrouwen is er mogelijk een effect en zwangere vrouwen kunnen het vanuit veiligheidsoverwegingen beter niet toedienen'.   

Tijdelijke werking

In Pig Business is, evenals in een artikel in Varkensbedrijf – Intacte beren blijven wachten op marktacceptatie – meer te lezen over de werking en stoffen in Improvac. Onderzoek zou in elk geval hebben uitgewezen dat er geen residuen achterblijven in het vlees. En in het artikel in Varkensbedrijf wordt nog eens de tijdelijke werking van het principe van vaccineren onderstreept – ook betreffende de tweede injectie. "Tien weken na de tweede vaccinatie is het aantal afweerstoffen in het bloed weer gedaald en kan de beer weer dekken indien noodzakelijk", aldus Ad Bakx, eveneens van Zoetis.

(Bron foto: Pixabay)