Nieuws

CBS: Uitstoot haast weer op pre-corona niveau

Samenvatting
  • Onderwerp
    Broeikasgassen Uitstoot Niveau Pre-Corona
  • Interessant voor
    Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
In het tweede kwartaal van 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen in Nederland weer op haast hetzelfde niveau als in 2019. Het Centraal Planbureau voor de Statistiek meldt dat deze sterke groei in de uitstoot van broeikasgassen met name te wijten is aan het koude weer en een toename in weg- en vliegverkeer.

De onderzoekers van het Centraal Planbureau voor de statistiek (CBS) meten per kwartaal de uitstoot van broeikasgassen en presenteren deze in 5 categorieën: industrie, mobiliteit, electriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. Door de gegevens van verschillende jaren naast elkaar te leggen kan je de uitstoot van CO2 in Nederland vergelijken.

Fors Hoger

Waar Nederland van 2019 op 2020 nog een afname zag van 8% in de uitstoot van broeikasgassen, lijkt onze uitstoot dit jaar juist hoger uit te vallen dan het voorgaande jaar. Een jaarlijkse afname in uitstoot van 8% – ieder jaar tot 2030 – zou Nederland in lijn brengen met de gestelde doelen en gemaakte afspraken om klimaatverandering tegen te gaan, stelt UNEP.

Waar neemt de uitstoot van broeikasgassen het sterkst toe in de Nederlandse economie? De onderzoekers van het CBS geven aan dat met name de industrie productiever was dan een jaar geleden. Een toename van 14% in productiviteit heeft daar geleid tot een toename van 13% in uitstoot in het tweede kwartaal. Ook het (vlieg)verkeer zag een grote toename in 2021 vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. De keuze om de luchtvaart grotendeels te herstellen en een toename in auto- en goederenverkeer zorgde voor een CO2 uitstoot die 23,5% hoger ligt dan het jaar ervoor.

Landbouw

De groene sector levert slechts een kleine bijdrage aan de groei in uitstoot vergeleken met het jaar ervoor. Door het koudere en minder zonnige weer heeft met name de glastuinbouw meer broeikasgassen uitgestoten. De uitstoot van de Landbouw bedroeg in het tweede kwartaal 16,6% van de totale uitstoot van Nederland. Dit is vergelijkbaar met het aandeel van de energiesector in de uitstoot van broeikasgassen.

Groene groei

Er is een sterke koppeling tussen economische activiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Wanneer een economie krimpt neemt de energiebehoefte en daarmee de uitstoot af, en wanneer een economie groeit neemt de uitstoot van broeikasgassen toe. In het klimaatplan staat dat Nederland deze koppeling zo veel mogelijk wil verzwakken door middel van milieu-efficientie en groene groei . Het idee is dat we door middel van efficiëntere technologie minder broeikasgassen uitstoten en daarmee de negatieve effecten op het klimaat van toenemende economische activiteit ondervangen. Dit lijkt vooralsnog niet gelukt in Nederland. In het tweede kwartaal van 2021 presteerde de economie 9,7% beter dan het voorgaande jaar terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 14,1% toenam. Hiermee is de Nederlandse economie juist CO2 intensiever dan een jaar geleden.