Nieuws

Centrale registratie middelen nodig voor analyse bijensterfte

Wil je inzicht krijgen in rol van bestrijdingsmiddelen als een van de oorzaken van bijensterfte, dan moet je weten hoeveel van die middelen gebruikt worden, het liefst op perceelsniveau. Maar goede cijfers zijn niet beschikbaar. Een centrale registratie zou meer inzicht kunnen geven, stelt CLM.

Wintersterfte onder bijenvolken schommelt al jaren rond de 10%, zo blijkt uit cijfers van het Compendium voor de leefomgeving. Over de oorzaak van die bijensterfte is al veel gepubliceerd. Het lijkt erop die sterfte wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Een van de mogelijke oorzaken die vaak genoemd wordt, is het gebruik van insecticiden uit de groep van de neonicotinoïden.

Bijensterfte

Onderzoekers van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) wilden beter inzicht krijgen in de rol van bestrijdingsmiddelen, door gegevens over wintersterfte van imkers verspreid over het hele land te koppelen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar het onderzoeksrapport 'Gewasbeschermingsmiddelen en bijen' laat zien dat dit niet goed mogelijk is. Het blijkt onmogelijk voldoende nauwkeurig het middelengebruik te schatten om een betrouwbare analyse over bijensterfte te maken.

Cijfers

Het CLM kan alleen gebruik maken van gegevens die het Centraal Bureaau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar stelt. Het CBS houdt eens in de vier jaar een enquête over het gebruik van middelen en komt dan op basis daarvan tot gebruikscijfers. Maar als je die cijfers naast gegevens van brancheorganisatie Nefyto zet over de omzet van middelen, blijkt dat de cijfers van het CBS te laag zijn. Het middelengebruik wordt door het CBS onderschat, stellen de onderzoekers. Ze denken dat het beter kan.

Centrale registratie

Agrarisch ondernemers zijn nu al verplicht het gebruik van bestrijdingsmiddelen te registeren. Zo moeten ze bijhouden hoeveel middelen ze op ieder perceel gebruiken. Maar die gegevens worden niet centraal geregistreerd. Zou dat wel gebeuren, dan heb je veel beter inzicht in het middelengebruik. Je zou dan een relatie kunnen leggen tussen middelengebruik en insectensterfte of bijensterfte.

In het rapport pleiten de onderzoekers er daarom voor een centrale registratie in te voeren. Dat zou je kunnen doen door het te combineren met de meitellingen van het CBS die boeren toch al moeten invullen. Centrale registratie zou niet hoeven in te houden dat alle gegevens openbaar worden, maar de gegevens zouden wel beschikbaar moeten zijn voor beleidsevaluatie en onderzoek.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(7)