Nieuws

Centres of Expertise werken aan kennisontwikkeling

De groene hogescholen en het bedrijfsleven werken binnen de Centres of Expertise (CoE) aan kennisontwikkeling. Recentelijk sprak Vakblad Groen Onderwijs met een aantal programmaleiders van de vijf groene CoE’s over dit initiatief.

In 2013 zijn de CoE’s vanuit het topsectorenbeleid ontstaan. Met dit initiatief heeft men de ambitie om kennisvalorisatie binnen het hoger onderwijs te stimuleren en opleidingen te vernieuwen. Om aan de innovatiebehoefte van het bedrijfsleven te voldoen, wordt er binnen de CoE’s door het onderwijs en bedrijfsleven nauw samengewerkt.

“De kern van een CoE is het werken in partnerschappen om kennis te realiseren”, aldus Toine Hattink, programmaleider CoE Greeport. Inmiddels heeft hij dertig projecten in portefeuille, van grootschalige projecten voor toegepast onderzoek tot kleinere projecten waarbij bedrijven een adviesvraag hebben. Studenten en docenten participeren in deze projecten. Bij de overige CoE’s is een vergelijkbare situatie te zien.

De manier waarop de CoE’s op dit moment werken, zorgt voor een meerwaarde voor het onderwijs. “Het is de plek waar men in de volle breedte samenwerkt binnen innovatieve thema’s”, zegt Arjen Heerema van de CoE Agrodier. “Docenten worden meegenomen in de innovaties. Het uitvoeren van studentenprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven is echter niet nieuw. Ook lectoraten werkten al samen op het gebied van kennisontwikkeling. Het geheim van het succes van de CoE’s zit in de verbinding. De groene hogescholen, lectoraten en bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van kennis.”

Inmiddels zijn de CoE’s twee jaar bezig. Over twee jaar houdt de financiering door de overheid op. Of de CoE’s hun activiteiten zullen doorzetten, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarentegen is het wel duidelijk dat de versterkte samenwerking tussen de groene hogescholen, bedrijven en onderzoek niet zomaar verdwijnt.

(Bron foto: Ontwikkelcentrum)