Nieuws

CGN viert 25 jaar met boekje

Op donderdag 15 december verscheen de publicatie: ‘The Centre for Genetic Resources the Netherlands: moving from the first 25 years into the future’ ter gelegenheid van 25 jaar CGN. Het geeft een blik op het huidige werk van CGN en een blik in de toekomst

De publicatie van 50 pagina’s geeft een beschrijving van het ontstaan van het CGN, de de opbouw en het gebruik van collecties van genetisch materiaal van plantaardig en dierlijke herkomst, de belanghebbenden bij genetische diversiteit, en het wettelijke en politieke krachtenveld. Het beschrijft de binnenlandse en buitenlandse samenwerking, de ontwikkeling van expertise en innovatie, en de politieke ontwikkelingen op het gebied van genenbeheer.

In het laatste hoofdstuk staat directeur CGN Bert Visser stil bij de factoren die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van het werk van CGN. Hij noemt externe factoren als klimaatverandering en globalisering, technologische ontwikkelingen als genomics en bioinformatica en politieke factoren. Hij besluit met de constatering dat de Nederlandse veredelingsector groot belang hecht aan een nationale collectie van genetisch bronnen, niet alleen voor hun veredelingswerk maar ook om bij te kunnen dragen aan de internationale inspanningen om genetische diversiteit voor voedsel en landbouw veilig te stellen. CGN wil hier, gesteund door de politiek, graag fundamenteel aan bijdragen.

Bert Visser over het boekje “De aanleiding is 25 jaar CGN, maar het is geen terugkijken, geen pamflet, geen wetenschappelijk studie. Wat is het dan wel? Je moet het lezen als een politieke analyse die probeert aan te geven waarom het CGN geworden is tot wat het nu is. Het beschrijft de krachten die ons gevormd hebben en op ons afkomen. Wij geven aan in welke richting het CGN zich onder invloed van die krachten de komende jaren zal ontwikkelen. Je moet het dus ook zien als een vooruitblik naar de toekomst.