Nieuws

CGN werkt samen met Cryolab voor opslag van genetisch materiaal van honden in de genenbank

Het CGN gaat samenwerken met Cryolab Eersel om de genenbank collecties voor de Nederlandse hondenrassen aan te vullen. Hoewel de prioriteit ligt bij de soorten die van belang zijn (geweest) voor de voedselproductie, ondersteunt het CGN ook de instandhouding van andere diersoorten die een cultuurhistorische waarde hebben, waaronder de Nederlandse hondenrassen.

Samenwerking

De activiteiten van Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) ter ondersteuning van de instandhouding van Nederlandse hondenrassen beperkte zich tot nu toe tot advisering over het fokbeleid. Voor de instandhouding van de hondenrassen is het echter ook van belang om genetisch materiaal op te slaan in de genenbank, zodat voldoende genetische diversiteit voor de lange termijn beschikbaar blijft.  

Cryolab Eersel heeft decennia ervaring in het afnemen, bewerken en invriezen van hondensperma voor eigenaren van honden. Cryolab ziet ook het belang van opslag van genetisch materiaal voor lange termijn behoud van genetische diversiteit door het CGN.  

Rasorganisaties en eigenaren van honden van Nederlandse hondenrassen kunnen bij Cryolab terecht voor het afnemen, invriezen en opslaan van sperma van reuen. Op verzoek van de rasorganisatie en de eigenaar van de reu kan een deel van het gewonnen sperma aan de genenbank worden overgedragen voor lange termijn behoud door het CGN. Ook kunnen rasorganisaties en eigenaren van reuen in de overeenkomst met Cryolab akkoord gaan met toekomstige donatie van reeds ingevroren materiaal aan de genenbank, wanneer men niet langer voor opslag bij Cryolab wenst te betalen. Op deze manier voorkomt men dat waardevol genetisch materiaal wordt vernietigd en geeft het de mogelijkheid om in de toekomst een ras te ondersteunen.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in: Nederlandse hondenrassen in de genenbank - Hoe werkt het.

Nederlandse hondenrassen

De oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen hebben een cultuurhistorische waarde vanuit vroegere functies op en rondom de boerderij. Volgens de criteria van de FAO bevindt het merendeel van deze rassen zich in de gevarenzone en worden met uitsterven bedreigd. Naast een verantwoord fokbeleid, kan het opslaan van voldoende genetisch materiaal in de genenbank bijdragen aan het voortbestaan van het ras.

Er zijn negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen met een actieve rasorganisatie en met een cultuurhistorische waarde. Alle negen hebben zij een zeldzame status. Gedetailleerde informatie over de risicostatus van de Nederlandse hondenrassen is te vinden in de Rassenlijst Nederlandse Landbouwhuisdierrassen.

(Bron foto: CGN)