Nieuws

Chemievrij sportveldenbeheer begint bij de bodem

Beheerders van sportvelden zoeken naar mogelijkheden om de grasvelden te beheren zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Goed bodembeheer is een eerste aandachtspunt aldus een webinar over chemievrij beheer van sportvelden.

De inzet van de 'Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden' is het gebruik van chemische middelen op sportvelden op termijn af te bouwen. Vanaf april 2020 was de inzet van chemische middelen op sportvelden - op enkele uitzondering na - verboden. Maar in november werd dit verbod weer ongedaan gemaakt in een gerechtelijke uitspraak.

Bodemstructuur

Desondanks spannen sportveldbeheerders zich in om sportvelden goed te beheren zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Om hen te helpen organiseerde Vereniging Stadswerk en CLM webinars over chemievrij beheer van sportvelden. In het webinar van Vereniging Stadswerk van 30 november, waarvan een videoregistratie is gemaakt, werd de aandacht gericht op de bodem.

Gerwin te Velde van Ecostyle gaat in dat webinar in op het belang van een gezonde bodem. Er zijn vijf belangrijke bodemkenmerken die een rol spelen, zo legt hij uit: een goede bodemstructuur, voldoende organische stof, een goed bodemleven, de zuurgraad en de voedingstoestand van de bodem. In het webinar legt hij uit hoe je die vijf bodemkenmerken kunt beoordelen of beinvloeden. De bodemstructuur beoordeel je aan de hand van een bodemprofiel. Je moet zorgen dat er voldoende lucht in de bodem komt. Zo nodig kun je storende lagen opheffen door horizontale en verticale drainage.

Het organische stofgehalte zou idealiter tussen de 3% en de 5% moeten liggen. Een organisch stofgehalte van 3% is het minimum. Is dat lager, dan heb je te weinig bodemleven. 4% is het optimum. De optimale zuurgraad is een pH waarde van rond de 6.

Beheer in de praktijk

In het webinar gaat hij in op de rol van het bodemleven en behandelt hij een aantal veel voorkomende problemen. Een probleem kan zijn dat er water op het sportveld blijft liggen. Dat kan mogelijk veroorzaakt worden door storende lagen. mosgroei, pythium of rooddraad zijn andere voorkomende problemen die vaak veroorzaakt worden door of een slechte structuur, een te lage zuurgraad of een slechte voedingstoestand. In het webinar legt hij uit hoe je dat aan moet pakken.

In het tweede deel gaat Bertus Meijer, beheerder van sportvelden in de gemeente Dalfsen in op het beheer in de praktijk. Meijer heeft al een aantal jaren ervaring met chemievrij sportveldenbeheer. Ook hij wijst op het belang van een goed bodembeheer. Kijk naar de opbouw van de bodem: de sturctuur, organsiche stofgehalte of storende lagen.Belangrijk is dat je ook goed communiceren met belanghebbenden, zegt hij. Met sporters, sportbestuurders, wethouders, gemeenteraadsleden en burgers. Je moet uitleggen wat je doet. Waarom laat je het gras soms langer groeien? Waarom ga je niet beregenen? En ook de mensen die het beheer uitvoeren moet je meenemen in de aanpak van het beheer.

Webinars

In verband met de coronamaatregelen zijn er afgelopen jaar veel webinars georganiseerd waarvan ook videoregistraties zijn gemaakt. Veel van die videoregistraties van webinars zijn door Groen Kennisnet opgenomen in de collectie.

(Bron foto: Jonathan Hanna via Unsplash)