Nieuws

Chemievrije aanpak plaaginsecten in aardbeien heeft toekomst

Aardbeien in bakje - RitaE via Pixabay
Bron foto: RitaE (Pixabay)
Samenvatting
  • Onderwerp
    aardbeien, gewasbescherming
  • Interessant voor
    glastuinders, tuinders
Bekijk de bronnen
Schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, de beperktere keuze aan middelen en toenemende resistentie gaven bij Arjen Kok, aardbeienteler in het Noord-Hollandse Zwaagdijk, de doorslag om plaaginsecten op een niet-chemische wijze te bestrijden. Inmiddels vertrouwt hij al tien jaar op natuurlijke bestrijding in zijn kas en buitenteelt.

Trips, spint en witte vlieg bestrijdt Kok preventief met roofmijten. Tegen luizen zet hij larven in van een galmug en, in de buitenteelt, sinds een jaar ook de groene gaasvlieg. Ook sluipwespen zet hij wel eens uit. Kok scout wekelijks zijn aardbeienplanten om te checken hoe het staat met de plaagdruk en de aanwezigheid van natuurlijke bestrijders. Het bewaken van het evenwicht tussen plaaginsecten en bestrijders is spannend, gezien het lange teeltseizoen, van maart tot kerst.
Naast de inzet van natuurlijke vijanden, probeert Kok de plaagontwikkeling te remmen door vooral het wortelgestel van de planten sterker te maken met een biostimulant in combinatie met een nuttige schimmel.

Schimmels nog lastig

Voor Kok is de chemievrije aanpak van plaaginsecten nu standaard. Het bestrijden van schimmels lukt hem nog niet zonder chemie. In de kassen plaatst hij wel de potten op hoogte en kan hij aan klimaatbeheersing doen. In de buitenteelt kan dat niet en heeft hij toch te maken met meeldauw en bodemschimmels, vooral in natte zomers. Schimmels bestrijdt Kok nu grotendeels met groene middelen.

“Deze manier van aardbeien telen is niet goedkoper, maar het is wel de toekomst.”

Arjen Kok, 2024

Markt en toekomst

Het vermarkten van de aardbeien doet Kok zelf, samen met zijn vrouw Esmeralda, onder hun eigen merknaam ‘Kok Aardbeien’. Als klanten vragen of het biologische aardbeien zijn, leggen zij uit dat ze biologie gebruiken. Ze bestrijden beestjes zo natuurlijk mogelijk met natuurlijke bestrijders. "Deze manier van aardbeien telen is niet goedkoper", vertelt Kok, "maar het is wel de toekomst."

Bee Deals

Het Bee Deals programma is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en loopt inmiddels tien jaar. In Bee Deals werkt een groot aantal partijen samen aan de verbetering van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers. Deze insecten spelen immers een cruciale rol in de bestuiving van voedselgewassen en daarmee in onze voedselvoorziening. Onder begeleiding van CLM maken partijen met elkaar verrassende afspraken – Bee Deals – over bijvriendelijke maatregelen die eenieder neemt.

Lees het uitgebreide verhaal van Arjen en Esmeralda.