Nieuws

Chinese wolhandkrab is aantrekkelijke bijvangst

De Chinese wolhandkrab is een exoot die aanvankelijk als plaag werd gezien. Maar vissers hebben ontdekt dat er ook een markt is voor deze krab. In 2017 werd bijna 114 ton wolhandkrab aan land gebracht, goed voor een waarde van 2 miljoen euro.

De Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) is een exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië. In 1920 is de soort voor het eerst aangetroffen in de rivier de Weser in Duitsland. Larven van de krab zijn toen per ongeluk vanuit China per schip met ballastwater ingevoerd. De soort heeft zich daarna waarschijnlijk via de Rotterdamse haven verspreid door de Nederlandse wateren. De soort kun je nu in bijna alle Nederlandse binnenwater vinden.

De wolhandkrab leeft in rivieren en kustwateren. Vissers en waterschappen zagen de soort aanvankelijk als plaag. De krab kan netten en fuiken openknippen zodat gevangen vis ontsnapt. Maar de laatste decennia zien vissers dat er ook een markt is voor deze krab, vooral in China en bij mensen van Chinese afkomst in Nederland en elders in Europa.

Verontreiniging

Sinds april 2011 is de vangst van wolhandkrab en aal in veel Nederlandse binnenwateren verboden omdat de waterbodem verontreinigd is met dioxines en polychloorbifenyl-verbindingen (pcb’s). Wolhandkrab en aal bevatten een te hoog gehalte aan die dioxines en pcb's. De overheid wil dat de NVWA een risicobeoordeling doet voor dioxines en pcb's. Daarvoor is het nodig inzicht te krijgen in de omvang van de productie, import, export en consumptie van de wolhandkrab.

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben aan de hand van een literatuurstudie en interviews met vissers, handelaren en Chinese restauranthouders gegevens verzameld over vangsten, handel en verwerking van wolhandkrab.

2 miljoen euro

Uit het rapport 'Vangsten, handel en consumptie van wolhandkrab in Nederland' blijkt dat in 2017 door vissers naar schatting bijna 114 ton wolhandkrab is aangeland. Omdat een kilo wolhandkrab gemiddeld ongeveer 17 euro opbrengt, vertegenwoordigt deze 114 ton een waarde van bijna 2 miljoen euro.

Van die 14 ton wordt 39% via de visafslag verhandeld en de overige 53% gaat naar de groothandel en Chinese handelaren. 8% wordt rechtstreeks aan de eindgebruiker verkocht, vaak zijn dat Chinese restauranthouders. Het overgrote deel wordt geëxporteerd naar Chinese gemeenschappen en restaurants binnen de Europese Unie (59%) en in Azië (26%), vooral Hongkong. 15% van de aanlandingen blijft in Nederland.

De onderzoekers concluderen dat de wolhandkrab voor vissers aantrekkelijke bijvangst is. Uit het beperkt aantal interviews blijkt dat consumptie in Nederland vooral door Aziatische (Chinese) bevolkingsgroepen plaatsvindt. De opbrengstprijzen zijn gemiddeld 17 euro per kg met een variatie van 7 euro tot soms 30 euro per kg gedurende feestdagen zoals het Chinese nieuwjaar.

(Bron foto: Shutterstock)