Nieuws

Cijfers over de veehouderij: minder stikstof en fosfaat, meer megastallen

Bron foto: Anton Havelaar, black and white cows in green meadow near modern farm in the netherlands (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Nederlandse veehouderij
  • Interessant voor
    Groene sector
Bekijk de bronnen
Hoe ontwikkelde de veehouderij zich afgelopen jaar, en welke resultaten zijn er geboekt? Cijfers van het CBS, Wageningen Environmental Research en Wakker Dier geven een beeld van de huidige trends en ontwikkelingen in de veehouderij.

Stikstof en Fosfaat uit mest

Het CBS presenteerde donderdag 30 juni de cijfers van de stikstof- en fosfaatuitscheiding van de Nederlandse veehouderij. Afgelopen jaar is de uitscheiding van stikstof in dierlijke mest afgenomen met ruim 18 miljoen kilogram ten opzichte van het jaar daarvoor. Met 471 miljoen kilogram ligt de stikstofuitstoot haast 7 procent onder het Europese stikstofplafond.

De cijfers voor fosfaat zijn haast 2% lager dan vorig jaar. Met een afname van 148 miljoen kilogram zit de veehouderij meer dan 14% onder het fosfaatplafond. Deze cijfers zetten de dalende trend uit voorgaande jaren voort. Sinds 2017 daalt de uitstoot van stikstof jaarlijks, en sinds 2014 neemt de fosfaatuitstoot uit mest af.

Samenstelling veevoer

De onderzoekers van het CBS benadrukken dat de samenstelling van veevoer een belangrijke rol speelt in het verlagen van stikstof- en fosfaatconcentraties in mest. Hoe je de samenstelling van ruwvoer aan kunt passen op een verantwoorde manier vertellen Onderzoeker Harmen van Laar van Wageningen University & Research en Boerenveearts Gerrit Hegen in een webinar van Netwerk Praktijkbedrijven.

Schaalvergroting in de veehouderij

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van Wakker Dier per provincie in kaart gebracht hoeveel veehouderijen Nederland telt, en hoeveel dieren er op een bedrijf gehouden worden. Uit de telling blijkt dat Nederland volgens Wakker Dier 999 megastallen telt. Wanneer we deze telling vergelijken met de voorgaande jaren zien we dat het aantal megastallen de afgelopen vijf jaar met 25% is toegenomen concludeert Wakker Dier.

Het CBS heeft de cijfers over de ontwikkeling van de veehouderij van de afgelopen 20 jaar aangevuld met de cijfers van 2022. Op de website kan je zelf aangeven welke informatie en voor welke regio je de getallen wilt vergelijken.