Nieuws

Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. De Europese Commissie heeft erkend dat de circulaire economie de potentie heeft om het competitief vermogen van de EU als economische eenheid te behouden of te versterken en tegelijkertijd de CO₂-uitstoot van de EU te verminderen. Maar zowel in het klimaatbeleid van de EU, als dat van de meeste lidstaten, wordt niet gerefereerd aan beleid op het gebied van de circulaire economie als middel om de Europese uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Momenteel richten de beleidsmaatregelen zich op energie en vervoer, waarbij de grote potentiële voordelen van grondstoffenbeleid en circulair beleid over het hoofd worden gezien. In deze publicatie wordt besproken in hoeverre een circulaire economie bij kan dragen aan CO2-reductie.

SER Zeeland

SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om de kansen van een circulaire economie voor de provincie Zeeland in kaart te brengen evenals de maat-regelen en acties om de economische kansen van een circulaire economie te verzilveren. Dit advies kan gezien worden als een aanscherping en verbreding van het al uiteen gezette kader in de Kadernota Economische Agenda 2.0 van de provincie Zeeland.