Nieuws

CIV T&U presenteert onderwijsmodulen

Zes onderwijsmodules zijn op donderdag 26 juni gepresenteerd door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De modules zijn gericht op innovatieve thema's in de tuinbouw.

Zes onderwijsmodules zijn op donderdag 26 juni gepresenteerd door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De modules zijn gericht op innovatieve thema's in de tuinbouw.

Naast de theorie die door de experts uit bedrijven binnen hun kennisgebied is beschreven, bestaat de onderwijscontent uit praktische cases en projectweken die bij bedrijven worden georganiseerd. De modules worden beschikbaar gesteld aan het reguliere- en het cursusonderwijs zoals bedrijfsopleidingen. Vanaf september kunnen de mbo-studenten de onderwijsmodules of gedeeltes hiervan volgen.

Praktijk

De onderwijsmodules zijn zijn een concreet voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in diverse regio’s.  Het sluit aan bij de huidige politieke visie: het ontwikkelen van kleinschalig mbo-onderwijs met innovatieve opleidingen, dat zich richt op de regionale economie. 

Thema's

In de modules zijn beroepssituaties en leerstof toegespitst op innovatieve thema's in de glastuinbouw. In zes filmpjes leggen ondernemers uit wat het belang is van elk thema. Je vindt dit filmpjes op het videokanaal van het CIV T&U.

 • Biobased
  In deze module  leren studenten om op innovatieve wijze het productieproces in te richten volgens de principes van Biobased Economy. Bekijk de film.
 • Internationale Handel & Plantgezondheid
  De student leert in deze module over hygiëne in de productie- en handelsketen en de afhandeling van eventuele incidenten waar zij, als toekomstig kwaliteitscontroleur of -manager, verantwoordelijk voor zijn. Bekijk de film.
 • Techniek in de Kas
  De tuinbouw sector heeft goed opgeleide technische vakmensen nodig die zich bewust zijn van de manier waarop de techniek in de tuinbouw sector wordt gebruikt en inzien wat de levensgrote gevolgen kunnen zijn van eventuele haperingen of storingen. Studenten worden hiervoor opgeleid in deze module. Bekijk de film.
 • Geavanceerde Technische Installaties Glastuinbouw
  Het slagen van een teelt is tegenwoordig voor een groot deel afhankelijk van de techniek. Goed opgeleide kastechnici zijn dan ook hard nodig. Bekijk de film.
 • Veredeling
  De student verkrijgt in deze module een basiskennis van veredeling, genetica en leert over het opzetten van veredelingsproeven. Bekijk de film.
 • Telen op Afstand
  De teeltmanager kan aan de hand van monitoringstechnieken meerdere teelten op verschillende locaties gelijktijdig aansturen. Bekijk de film.

De keuzemodules zijn door de penvoerder van CIV T&U Gert Kant donderdag 26 juni feestelijk uitgereikt aan Loek Hermans, voorzitter van het topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Meer uitgebreide informatie kun je vinden op de interactieve website van CIV T&U: www.civtu.nl. Je kunt hier ook je suggesties geven op het ontwikkelde materiaal.

CIV T&U in het kort:

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is een efficiënte samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het is een samenspel tussen regionaal opererende organisaties met een landelijke afstemming. CIV T&U is een uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die in december 2011 is ondertekend door Economische Zaken.
Het CIV T&U stelt 10 inhoudelijke thema’s centraal waarop ontwikkeling van onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven wordt gebaseerd. Een elfde thema betreft de ontwikkeling van het “nieuwsgierigheids-gen” en wordt verweven in de tien inhoudelijke thema’s.


(Bron foto: xx)