Nieuws

CLM-milieumeetlat en grondwateratlas aan elkaar gekoppeld

Sloot
Bron foto: Eddy Teenstra, Brand Portal WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    gewasbeschermings­middelen, milieumeetlat, grondwateratlas, bestrijdingsmiddelen
  • Interessant voor
    akkerbouwers, fruittelers, tuinders
Bekijk de bronnen
Onlangs is de CLM-milieumeetlat gewasbescherming uitgebreid: de meetgegevens uit de grondwateratlas bestrijdingsmiddelen worden nu meegenomen in de systematiek. Ook zijn nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en basisstoffen toegevoegd. Op de aangepaste milieubelastingskaarten zijn de milieurisico’s en alternatieven in één oogopslag zichtbaar.

De milieumeetlat gewasbescherming van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) Onderzoek & Advies bestaat inmiddels ruim 30 jaar. Het geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken.

Methodiek versterkt met de grondwateratlas

Al vele jaren maken drinkwaterbedrijven zich zorgen over gewasbeschermingsmiddelen die worden aangetroffen in het grondwater. De herbiciden bentazon en glyfosaat zijn voorbeelden van stoffen die structureel worden aangetroffen in het grondwater. De modelberekening die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gebruikt en die als basis dient voor de milieumeetlat blijkt in praktijk bepaalde risico’s onvoldoende in te schatten. Er bestaat daarom de wens om meetgegevens mee te nemen om de risicoberekening te verbeteren.

In 2017 is de grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. Dit instrument ontsluit meetresultaten van drinkwaterbedrijven en provincies die het grondwater bemonsteren. Wanneer een gewasbeschermingsmiddel meermaals normoverschrijdend wordt aangetroffen werkt dit vanaf nu door bij het vaststellen van de milieubelastingspunten voor grondwater. Hierdoor kleurt het middel bij een gangbare dosering oranje op de meetlat, als waarschuwing voor het risico op uitspoeling. Het gebruik van een alternatief met minder risico wordt in dat geval door CLM aanbevolen.

Nieuwe middelen en milieubelastingskaarten

Nieuwe chemische middelen die aan de meetlat zijn toegevoegd zijn onder andere Flim, Belanty en Kenja. Daarnaast zijn ook een aantal basisstoffen toegevoegd. Een basisstof is een stof die voor een ander doel op de markt is, maar die ook als gewasbeschermingsmiddel gebruikt mag worden. Toegevoegd zijn onder andere Salix cortex, mosterdzaadpoeder en Equisetum arvense L. (heermoes) met een werking tegen schimmels, en Urtica spp (brandnetel) met een werking tegen insecten. Deze stoffen hebben een laag risico voor het milieu.

(CLM)


De nieuwe middelen zijn ook toegevoegd aan de in 2023 vernieuwde milieubelastingskaarten voor zaaiuien, mais, cichorei, consumptieaardappelen en prei. Met de kaart kunnen agrariërs en adviseurs eenvoudig de risico’s van een middel opzoeken en indien mogelijk een alternatief zoeken.

Bronnen

(2)