Nieuws

Clusius College promoot regioleren

Binnen het Clusius College is er niemand die niet weet wat regioleren betekent. Dat is één van de resultaten van de Kigo Ketenmakelaar waarin het Clusius College als partner participeert.

Komend schooljaar starten we op het mbo van het Clusius College met de invoering van Focus op Vakmanschap waarin we een structurele plek voor regioleren inruimen. We zijn daarom heel blij met de Kigo Ketenmakelaar die regioleren en de Kenniswerkplaats als centrale werkwijze heeft. 'Binnen deze kigo pakken we projecten op, we monitoren en evalueren. Heel leerzaam en we zijn op de goede weg maar hebben nog een aantal vragen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar goede ervaringen met eerstejaars studenten', aldus Corrie Mulder manager afdeling Projecten.

Team Voeding van het Clusius mbo Alkmaar is als afdeling in deze Kigo betrokken. Cock Smit, docent voeding: 'Onze ambitie is een betere positionering van de opleiding in de regio. Dit willen we bereiken door een minisymposium te organiseren samen met het bedrijfsleven.' Het past ook prima binnen de missie en visie van het Clusius College. Daarin staat dat we kwalitatief goed onderwijs bieden in samenwerking met de bedrijven in de regio. Deze Kigo is een mooie kans om hier een vliegende start mee te maken.

Bekendheid over het onderwerp regioleren bereiken we door veel te communiceren bijvoorbeeld met filmpjes zoals: Regioleren; wat leer je ervan?. Het bedrijfsleven is nog niet gewend aan regioleren. We informeren ze binnenkort middels een flyer en onze website. Er is nog heel veel te doen!

Ans Koster, projectleider regioleren Clusius College.


Foto: Clusius College