Nieuws

CO₂ opslag in de grasbodem

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, kun je CO₂ in de bodem opslaan. Op een hectare akkerland kun je met organische bemesting en de juiste teeltmaatregelen in de bodem zo'n 50 ton koolstof opslaan, onder grasland wel 80 ton.

Nederland heeft zich in 2015 met de klimaatakkoorden verplicht de uitstoot van van CO₂ en andere broeikasgassen tussen nu en 2030 fors te verminderen. Een deel van de oplossing ligt in de bodem, zo betoogt vakblad VeelteeltVlees in het artikel 'Geld verdienen aan CO₂-opslag in grasbodems'.

Koolstofopslag

Een hectare grond kan vele tonnen zuivere koolstof brengen. Zo blijkt uit een Vlaamse studie dat een akkerlandbodem per hectare ongeveer 50 ton koolstof kan opslaan per hectare, en een graslandbodem zelfs 80 ton per hectare. Per jaar kun je onder grasland gemiddeld 0,5 tot 1 ton koolstof per hectare opslaan. Maar als je het grasland scheurt, verlies je weer veel koolstof: 1 à 2 ton per hectare per jaar. Op akkerland kun je het koolstofgehalte verhogen met stalmest en compost. Graanstro blijkt het efficiëntst als het om koolstofopslag gaat.

Uit berekeningen blijkt dat je met een groter areaal blijvend grasland en verdubbeling van het huidige gebruik van compost extra CO₂ uit de lucht kunt halen, zeker als je ook meer groenbemesters en graanstro inwerkt. Uit een Vlaamse studie blijkt dat je zo jaarlijks 173 kiloton CO₂ uit de atmosfeer in de landbouwgrond kunt vastleggen.

Vergoedingen

Maar met die CO₂-vastlegging kun je nog niet rijk worden. In de emissiehandel wordt nu zo'n € 5 per ton vastgelegde CO₂ gerekend, in de vrijwillige handel € 10 tot € 20. Uit berekeningen van onderzoekers blijkt dat een bedrijf met 30 hectare gras- en maisland tot een jaarvergoeding van van 2000 tot 3000 euro zou kunnen komen. Zou je boeren een extra vergoeding geven, dan wordt het interessanter, zo blijkt uit het artikel.

In Oosterijk verdienen 160 boeren - die deelnemen aan een project - gemiddeld 300 euro per hectare aan CO₂-vastlegging. In Nederland is er een project koolstofboeren waarin 90 melkveehouders en akkerbouwers aan methodes werken om koolstof vast te leggen in de bodem. En in het project Carbon Valley werken 65 melkveehouders mee. Met allerlei teeltmaatregelen brengen ze het organische koolstofgehalte in de bodem omhoog.

LTO en de Vlaamse Boerenbond hopen dat er vanaf 2021 vanuit het nieuwe Europese landbouwbeleid een extra bonus voor koolstofvastlegging bij komt, zodat inspanningen ook beloond worden.

(Bron foto: Shutterstock)