Nieuws

Code goed houderschap schapen en geiten

Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een 'Code voor goed houderschap'. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van deze dierhouders voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid precies inhoudt.

Goed houderschap

De Code voor goed houderschap is een initiatief van het Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) in samenwerking met de Stichting Levende Have. Het platform vindt dat ook kleinschalige schapen en geitenhouders een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid en volksgezondheid. Verantwoord omgaan met deze verantwoordelijkheden is een voorwaarde voor goed houderschap.

Gedragsregels

De code bestaat uit 28 gedragsregels over verantwoord omgaan met schapen en geiten en een toelichting hierop. De regels hebben betrekking op onder meer de verzorging en voeding van schapen, een verbod op solitair houden, veterinaire zorg, euthanasie bij uitzichtloos leiden, (zelf)scholing en maatregelen om de verspreiding van besmettelijke dierziekten te beperken. Door de toelichting op de gedragsregels met betrekking tot omgang en verzorging is de code ook bruikbaar om beginnende houders te informeren over de eisen die de dieren aan de verzorging stellen.


(Bron foto: Marko Ruis)