Nieuws

Code voor voedselveiligheid streekproducten

Voor kleine bedrijven in streekproducten is het vaak lastig een goedgekeurd voedselveiligheidssysteem te gebruiken, zoals HACCP. Als alternatief ‘op maat’ is een Hygiënecode voor Streekproducten ontwikkeld.

De Hygiënecode voor Streekproducten is gebaseerd op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen en de vleesketen. Onderzoekers van Rikilt, Wageningen UR, ontwikkelden een vragenlijst, waarmee de producent van streekproducten de voor hem specifieke hygiënecode kan samenstellen. Een hygiënecode is te zien als een praktisch handboek voor het waarborgen van de voedselveiligheid. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, moet de code nog worden goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kleinschalige productie

De vragenlijst en hygiënecode komen digitaal beschikbaar via de website van de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Streekproducten zijn lokale, op kleine schaal geproduceerde primaire of ambachtelijke producten, waarvan de oorsprong duidelijk te herleiden is, zo omschrijft Rikilt in het rapport. Vanwege de kleinschalige productie is het vaak lastig en te kostbaar voor ondernemers om een HACCP-systeem in te voeren - een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen (Hazard Analysis and Critical Control Points). Toch zijn de ondernemers verplicht om te werken volgens een goedgekeurd voedselveiligheidssysteem.

Productgroepen

Het rapport geeft een overzicht van de relevante hoofdstukken uit hygiënecodes voor vlees-, zuivel-, groente- en fruitproducten. Dit kan in de toekomst uitgebreid worden naar bijvoorbeeld brood of vis. Via het doorlopen van de vragenlijst, ziet de ondernemer welke regels voor zijn of haar specifieke product gelden. Zo heeft een melkveebedrijf dat ijs maakt en verkoopt, te maken met onder meer hygiënecodes voor de boerderijzuivelsector, voor de ambachtelijke ijsbereiding en voor de kleinschalige detailhandel in zuivel.


(Bron foto: Thinkstock)