Nieuws

Collectieve waterzuivering in de glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven moeten hun water zuiveren. Telers kunnen een zuiveringsinstallatie aanschaffen maar een collectieve aanpak kan soms goedkoper zijn.

Vanaf 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven die restwater met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen lozen op oppervlaktewater. In oktober 2015 is een Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de glastuinbouw gesloten waarin is afgesproken dat het afvalwater voor 95% gezuiverd moet worden.

In een eerder bericht 'Zuiver water in de glastuinbouw' op Groen Kennisnet stipten we een aantal mogelijkheden aan. En in het bericht 'Haalbare emissieloze glastuinbouw' noemden we de mogelijkheid om emissieloos te telen, waarbij je al het water in de teelt opnieuw gebruikt. Dan heb je helemaal geen lozingswater meer. De meeste telers zullen hun restwater toch wel moeten zuiveren. Hoe pak je dat aan? Moet je investeren in een zuiveringsinstallatie? Of kun je het ook anders aanpakken?

Collectieve oplossing

Vakblad Onder Glas besteedde in januari in een aantal artikelen aandacht aan de vragen die leven. Telers hoeven niet zelf een installatie aan te schaffen, ze kunnen ook gebruik maken van goedgekeurde mobiele installaties van loonwerkers of kiezen voor collectieve oplossingen, zo blijkt uit het artikel 'Eigen installatie, collectieve oplossingen of een mobiel systeem'.

In het artikel 'Waterzuivering in Dinteloord: met vier technieken naar schoon water' schrijft het vakblad over zo'n collectieve aanpak. Ondernemers ontwierpen een installatie die vier opeenvolgende zuiveringstechnieken gebruikt, met een goed resultaat. Die installatie presteert beter dan de wettelijk voorgeschreven norm.

Goedgekeurde installaties

Aan welke eisen installaties moeten voldoen is te lezen in het artikel 'Met goedgekeurde installatie kan teler voldoen aan wet op lozingen'. Leveranciers moeten hun installaties laten beoordelen. Voor die beoordeling heeft een werkgroep een meetprotocol opgesteld. Het protocol geeft praktische stappen om een installatie te testen. Hoeveel watermonsters zijn nodig? Een teler die met een goedgekeurde installatie werkt, en minstens 95% rendement haalt, voldoet aan de richtlijnen.

(Bron foto: Pixabay)