Menu
Nieuws

Collectieven agrarisch natuurbeheer als grensorganisatie

Met het dit jaar ingevoerde nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn verantwoordelijkheden van provincie en individuele boeren verschoven naar agrarische collectieven. Zij opereren op het grensvlak van overheid en ondernemers. Het is geen makkelijke positie.

false