Nieuws

Coloradokever pleksgewijs aanpakken

Coloradokevers - ooit per ongeluk ingevoerd vanuit Amerika - kunnen schade veroorzaken in aardappelen, maar de schade blijft vaak beperkt. Meestal is pleksgewijs ingrijpen afdoende.

De coloradokever werd aan het begin van de 20e eeuw vanuit Amerika per ongeluk in Europa binnengebracht en veroorzaakte veel schade. De kevers vreten blad en zorgen voor aanmerkelijke opbrengstverliezen. toen na de tweede wereldoorlog chemische insecticiden werden ingezet, werd de plaag beheersbaar. De kevers komen nu sporadisch voor. Akkerbouwers hebben een breed scala aan middelen tegen deze kever, maar er is niet veel bekend over de schadedrempel. Wat is een aanvaardbaar niveau van schade? Tijdens vier seizoenen keken onderzoekers van CRA-W en Carah in België in simulatieproeven wat de schade-effecten van deze plaag zou kunnen zijn. Vakblad Management & Techniek besteedde onlangs in een artikel aandacht aan dit onderzoek.

Bestrijdingsdrempel

De onderzoekers gingen daarbij dat de kostprijs van een behandeling tegen de kevers 60 euro per hectare zou bedragen. Door te berekenen wat opbrengstverliezen zijn bij verschillende graden van ontbladering, kun je bepalen hoe hoog de schadedrempel is. De onderzoekers deden dat voor twee rassen Bintje en Charlotte. Voor Bintje kom je dan op een bestrijdingsdrempel bij een verwacht opbrengstverlies van 600 kg/per ha, bij Charlotte bij een verlies van 300 kg/ha. Het tijdstip van aantasting speelt uiteraard een rol. Een late aantasting van de kever - in augustus - zal minder schade veroorzaken dan een vroege aantasting in juni.

Omdat de kevers vaak zorgen voor niet meer dan een lokale aantasting, blijft de schade meestal binnen de perken, concluderen de onderzoekers. Een algemene behandeling van een veld is economisch gezien moeilijk te verantwoorden. Maar pleksgewijs aanpakken kan wel zinvol zijn.


(Bron foto: Beeldenbank Ziekten, Plagen en Onkruiden)

Links

(1)