Nieuws

Combinatie van factoren tegen verenpikken

Maatregelen zoals strooisel in de vroege opfok, UV-verlichting, en vezelrijk voer kunnen verenpikken bij leghennen reduceren. Onderzocht is in hoeverre deze factoren elkaar mogelijk ook kunnen versterken om verenpikken te voorkomen.

Verenpikken bij leghennen

Gedragsproblemen als verenpikken en kannibalisme komen veelvuldig voor bij leghennen en kunnen veel ongerief (pijn, verwondingen, uitval) veroorzaken. Deze gedragsproblemen komen in alle houderijsystemen voor. Vele factoren dragen bij aan het wel of niet ontstaan van verenpikken: aanleg, strooiselmanagement, strooisel in de vroege opfok, lichtmanagement, angst voor mensen, groepsgrootte, moederloze opfok, zitstokken, bezetting, klimaat, uitloop, en samenstelling en vorm van het voer. Deze factoren kunnen daarbij elkaar ook nog eens beïnvloeden.

Strooisel, voer en licht

Via onderzoek is de afgelopen jaren veel kennis vergaard over de achtergrond en de invloed van afzonderlijke factoren op het pikgedrag van kippen. Maar over de effecten van combinaties van factoren is veel minder bekend. Wageningen UR Livestock Research heeft onderzocht hoe drie belangrijke factoren - strooisel in de opfok, voer en licht - in relatie met elkaar staan met betrekking tot verenpikken: versterken ze elkaar, werken ze elkaar tegen of hebben ze simpelweg geen invloed op elkaar?

Combinatie niet beter

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de drie onderzochte factoren kunnen helpen bij het reduceren van verenpikken, maar dat ze elkaar niet duidelijk versterken of tegenwerken. De afzonderlijke effecten waren: 

  • Hennen die de volledige opfokperiode op strooisel gehouden werden vertoonden minder verenpikken en meer bodempikken vergeleken met hennen die de eerste drie weken opgefokt werden op kuikengaas;
  • Vezelrijk voer met een lagere voederwaarde (verdunning) resulteerde in vergelijking met standaard voer in minder veerschade op 50 weken;
  • Vergeleken met normaal hoog frequent TL-licht resulteerde toevoeging van UV licht over het algemeen in minder verenpikgedrag.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)