Nieuws

Combineer bos en landbouw met agroforestry

Boeren die werken met een agroforestry-systeem introduceren bomen op hun grasland of hun akkerbouwpercelen. Zo binden ze CO2, leggen stikstof vast en vergroten de biodiversiteit. Het systeem biedt veel voordelen.

De Vlaamse veehouder Pieter Coopmans weidt zijn Hereford-koeien het hele jaar rond in kruidenrijke natuurweiden. Er staan bomen en struiken: els, wilg, berk, braam en vlier bijvoorbeeld. De koeien snoepen van de takken: van wilg en braam bijvoorbeeld. De koeien blijven er gezond bij, zegt Coopmans. Het Vlaamse Vakblad VeeteeltVlees laat meer ondernemers aan het woord in het artikel 'Agroforestry systeem loont'. Die ondernemers werken met het Agroforestry-systeem.

Boslandbouw

Je zou het kunnen vertalen als boslandbouw. Maar dat klopt niet zegt akkerbouwer François Ongenaert. De akkers zijn voorzien van bomenrijen, geen bos. Hij teelt op 95 hectare tarwe, spelt, rogge, hennepzaad, koffiecichorei, luzerne-rode klaver en gras-klaver. Op zijn percelen liggen bomenrijen met zo'n 25 tot 50 bomen per hectare. Hij heeft wintereik, linde, esdoorn, walnoot en kastanje geplant. Daarnaast staan er hoogstamfruitbomen en struiken zoals hazelaar.

Voordelen

Agroforestry levert niets dan voordelen op, schrijven de auteurs van het artikel. De productiviteit is hoog. Eén hectare agroforestry levert even veel op als anderhalve hectare graan of bos afzonderlijk. Bovendien zijn minder meststoffen nodig omdat bomen als Robinia en els stikstof binden. De els kan wel 50 tot 185 kg stikstof per hectare binden. De granen uit zo'n systeem hebben een hoger eiwitgehalte dan in monocultuur omdat het microklimaat onder de bomen de planten beschermt tegen extreme weersinvloeden.

Broeikasgas

De Agroforestry-systemen worden in het Kyoto-protocol rond klimaatopwarming als manier erkend om koolstof vast te leggen. Een deel van het opgenomen koolzuurgas wordt door de bomen diep in de bodem geïnjecteerd; een deel ervan belandt in het hout. Daarnaast zorgen die systemen voor reductie van de emissie van lachgas, een sterk broeikasgas, met 69%.

Agroforestry-systemen zijn niet nieuw. In delen van de wereld is het gangbaar, zoals in Afrika. En Chinese boeren telen graan in combinatie met energiehout. Voor ons zou het systeem veel bieden, schrijft het vakblad. 'In Vlaanderen en Nederland is elke lap grond kostbaar. Een hoge productiviteit en ecologisch intensiveren zijn een must. Met ‘agroforestry’ zijn er efficiëntiewinsten te halen, zowel op de korte als op de lange termijn.'

(Bron Flickr Agroforward project)