Nieuws

Combineer wilde en cultuurplanten voor vlinderplezier

Er zijn net zo veel cultuurplanten als wilde planten die met hun nectar vlinders naar je tuin kunnen lokken. Maar er zijn meer wilde planten die voedsel bieden aan rupsen. Daarom zou je in een vlindervriendelijke tuin cultuur- en wilde planten moeten combineren.

In tuinen worden vaak verschillende cultuurplanten toegepast die - in vergelijking met hun wilde soortgenoten - opvallen in uiterlijk of kleur. Welmoed Huisman vraagt zich in een artikel over Tuinieren voor vlinders af of de nectar van cultuurplanten voor vlinders van vergelijkbare kwaliteit is als die van wilde planten.

Nectar

Huisman constateert dat vlinders minder vaak op cultuurplanten afkomen dan de oorspronkelijke soort. Zo zie je op de wilde vorm van het gele zonnekruid (Helenium autumnale) wel vlinders terwijl dat bij cultivars van de soort nauwelijks het geval is. Bij de selectie letten mensen vooral op een mooi uiterlijk, en minder op goede nectar.

Cultuurplanten

Toch zijn er genoeg cultuurplanten die wat te bieden hebben voor vlinders. In het artikel worden verschillende soorten genoemd zoals duizendschoon (Dianthus barbatus), Judaspenning (Lunaria annua) of Damastbloem (Hesperis matronalis). Die laatste twee zijn ook waardplant voor het oranjetipje, en dus een voedselbron voor rupsen.

Toch zou je - juist voor de rupsen - cultuurplanten het beste kunnen combineren met inheemse wilde planten, betoogt Huisman. Juist die wilde planten zijn vaak waardplant voor dagvlinders.

(Bron foto: Pixabay)