Nieuws

Composteren van gewasresten van zomerbloemen

Kun je gewasresten van zomerbloemen centraal composteren? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden? En wat levert het op voor de telers? Het IDC voert een onderzoek uit.

Elk teeltbedrijf van vaste planten en zomerbloemen heeft een reststroom van plantaardig materiaal. Deze reststroom wordt nu meestal als afval afgevoerd. Hiermee verdwijnen kostbare nutriënten en organische stoffen van het bedrijf.

Het IDC Bollen & Vaste planten bekijkt de mogelijkheid van het centraal composteren van gewasresten en het terugleveren van de compost aan de telers. De bedrijven hebben zelf geen mogelijkheden om de gewasresten veilig en efficiënt te composteren. Goed composteren vergt kennis en aandacht om het proces goed te sturen en geen risico te lopen op overblijvende ziektekiemen en onkruidzaad.

Compostering

Een composteerbedrijf zamelt de gewasresten van verschillende bedrijven in en composteert deze. De zo geproduceerde compost wordt over de bedrijven verdeeld. Idee is dat zo geen kostbare mineralen en organische stof van het bedrijf verdwijnen. De bedrijven hoeven bovendien minder te investeren in meststoffen en het organische stof gehalte van de grond blijft beter op peil. Dat leidt tot een gezondere teelt met minder middelengebruik.

Onderzoek

Eerst zal worden onderzocht of de voorgestelde constructie (wettelijk) haalbaar is, als het gaat om een neutrale mineralenboekhouding. Als dit mogelijk blijkt zal een inventarisatie gemaakt worden van geïnteresseerde telers en composteerbedrijven. Er zal een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheden en de aard van de gewasresten, op basis waarvan composteerbedrijven kunnen bepalen of er toevoegingen noodzakelijk zijn om tot een goede compost te kunnen komen en of deze toevoegingen in het wettelijke kader passen.

Contact

Barry Looman, Projectleider IDC Bollen & Vaste Planten


(Bron foto: IDC Bollen & Vaste Planten)