Nieuws

Concrete plannen gesmeed tijdens Oerakker vergadering

Op 25 november vond de jaarlijkse algemene bijeenkomst plaats van de stichting de Oerakker. In deze vergadering is het ontwikkelingsplan Erfgoedzaden gepresenteerd en in 2016 gaat men hiermee aan de slag.

Stichting de Oerakker is opgericht met als doel om historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden. Ruim 100 organisaties zijn aangesloten bij twee netwerken die onder deze stichting vallen: ‘Eeuwig Moes’ en ‘de Bekoring’. De organisaties zijn divers: kasteeltuinen, museumtuinen, historische landbouw- en natuurorganisaties, maar ook telers, kwekers en een biologische belangenorganisatie. De stichting beheert een collectie oude land- en tuinbouwrassen, die beschikbaar is voor de leden.

Tijdens de najaarsvergadering, bezocht door ruim 30 deelnemers, presenteerde Francine van Rossem het ontwikkelingsplan Erfgoedzaden. Met dit plan wil de stichting oude rassen die niet op de markt zijn, maar die wel belangrijk zijn geweest, uit de vergetelheid halen en beschikbaar maken voor het publiek. Het CGN heeft een lijst opgesteld van deze oude rassen, op basis van de Oranje Lijst. Voor het telen van zaad en het beschrijven van de rassen wordt een vermeerderingssysteem opgezet, waarbij uiteindelijk zaad verkocht gaat worden. In 2016 zullen oude rassen van tarwe, boon, erwt en tomaat bij genenbanken opgevraagd worden en door de netwerken vermeerderd worden. Hiervoor hebben zich al acht organisaties aangemeld.

Het opzetten van een dergelijk systeem vergt een gedegen organisatie om alle aspecten goed te beheren. De stichting is van plan dit systeem met kleine, maar wel gedefinieerde stappen op te bouwen.

Tijdens de vergaderingen kwamen ook andere onderwerpen aan de orde:

  • Lambert Sijens van de Tuinen van Weldadigheid vertelde over alle ontwikkelingen in het bedrijf in de afgelopen 8 jaar.
  • Sierd Zijlstra (CGN) gaf een overzicht van de Oranje Lijst en hoe hij en Lau Simonse de gegevens van 6211 rassen van 40 gewassen gevonden hebben. Na acht jaar er aan gewerkt te hebben is hun werk aan de Oranje Lijst afgerond. Chris Kik bedankte hen met een fles Oranjebitter.
  • Noor Bas (CGN) begeleidde een practicum beschrijven van rassen aan de hand van zaden van bonen.

(Bron foto: CGN)