Nieuws

Consument blijft voedsel verspillen

Nederland verspilt jaarlijks nog steeds bijna 2 miljard kilo voedsel, bijna net zoveel als in 2009. De overheid had toen als doel gesteld de voedselverspilling met 20% te verminderen. Dat is niet gelukt. Nederlanders gooien per persoon jaarlijks tussen de 114 kg en 157 voedsel weg.

Dat voedselverspilling een hardnekkig probleem is, blijkt uit drie rapporten die onlangs verschenen. De ‘Monitor voedselverspilling - Update 2009–2014' laat zien hoe de voedselverspilling in Nederland zich in de periode 2009 – 2014 heeft ontwikkeld. Aanvullend verscheen een rapport ‘Monitor Voedselverspilling- zelfmonitorings pilots’ met het tussenresultaat van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een zelfmonitor voedselverspilling door bedrijven in de voedselketen. Het derde rapport gaat over de mogelijkheid voor het uitbreiden van de lijst met producten die uitgezonderd zijn van de verplichting voor de vermelding van een houdbaarheidsdatum. Staatssecretaris Martijn van Dam stuurde de rapporten met begeleidende kamerbrief op 18 augustus naar de Tweede kamer.

Verspilling

In die brief laat de staatssecretaris weten dat de voedselverspilling ten opzichte van 2009 helaas niet is gedaald. In 2009 stelde de overheid als doel de voedselverspilling in 2015 met 20 % te verminderen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de voedselverspilling in Nederland in 2014 tussen minimaal 1,91 miljoen ton en maximaal 2,63 miljoen ton voedsel ligt, bijna net zo hoog als in 2009. Per hoofd van de bevolking komt dat neer op een verspilling tussen de 114 kg en 157 kg. In absolute zin is die verspilling ten opzichte van 2009 niet gedaald, maar als je het relateert aan de hoeveelheid geproduceerd en verkocht voedsel is er ook geen stijging te zien.

Cijfers

Er is enige onzekerheid over de cijfers omdat in de huidige onderzoeksmethodiek gebruik gemaakt wordt van publieke gegevens over afval en voedselstromen. Daarom is er in 2015 als pilot een onderzoek gestart naar mogelijkheden van zelfmonitoring voor bedrijven. Bedrijven leveren informatie aan over de omvang, samenstelling en bestemming van reststromen. Zo kun je meer inzicht krijgen in de verspilling in de verschillende schakels in de voedselketen. Belangrijk, vindt de staatssecretaris: 'Het inzichtelijk maken van cijfers is het instrument in de strijd tegen voedselverspilling', schrijft hij in zijn kamerbrief. Hij wil naar een betere monitor voedselverspilling. De zelfmonitoringspilot heeft laten zien dat het mogelijk is via zelfmonitoring bij bedrijven meer inzicht te krijgen in de verspilling in de verschillende schakels in de keten.

Houdbaarheid

De helft van de voedselverspilling vindt plaats nadat de consument het heeft gekocht. Veel consumenten gooien onnodig producten weg waarvan de THT-datum (Tenminste Houdbaar Tot) is overschreden. Er zijn producten die een THT hebben, terwijl dat mogelijk niet nodig is. In het rapport 'Onderzoek mogelijkheden uitbreiding uitzonderingslijst ' worden producten genoemd als keukenzout, suiker, vers fruit, rijst, en pasta's waarvan je de THT zou kunnen schrappen. Uitbreiding van de uitzonderingenlijst zou er toe kunnen leiden dat mensen minder weggooien, maar de voedselveiligheid mag door die uitbreiding niet in gevaar komen. Daarom heeft Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) een risicobeoordelingsstudie uitgevoerd en aanbevelingen gedaan.

(Bron foto: Thinkstock)