Nieuws

Consument voelt zich belemmerd bij verduurzamen

De meeste Nederlanders zouden wel vaker bepaalde voedselproducten willen kopen of betrokken willen zijn bij het duurzamer maken van het voedselsysteem, maar zij ervaren daarin belemmeringen.

Dit is te lezen in het rapport Nederlanders en duurzaam voedsel, een enquête over motieven voor verduurzaming van het voedselsysteem en consumptiegedrag. Zo is voor veel mensen de ‘hogere prijs’ een belemmering om vaker voedselproducten met een keurmerk te kopen. Ook als het specifiek om streekproducten en Nederlandse producten gaat wordt prijs als belemmering genoemd, maar ook een gebrek aan aanbod.

Verspilling en eigen voorziening

Een groot aantal mensen voorziet in eigen streekproducten: 1 op de 5 Nederlanders produceert zelf een deel van zijn voedsel. Dit zouden wel meer mensen willen doen, maar vooral ruimtegebrek (60 procent van de ondervraagden) wordt als belemmering ervaren. Ook tijdgebrek wordt als probleem gezien.

Het terugdringen van voedselverspilling draagt volgens Nederlanders het meest bij aan het duurzamer maken van het voedselsysteem, maar ook op dit front worden belemmeringen ervaren. Zo vindt de consument het lastig om de juiste hoeveelheden in te kopen, wil zij niet het risico lopen om ziek te worden en weet zij niet goed hoe zij restjes moet verwerken.

Rol overheid

Veel ondervraagden zien een rol weggelegd voor de overheid. Zo verwachten Nederlanders van de overheid vooral een voorwaardenscheppende rol, bijvoorbeeld door (meer) grond beschikbaar te stellen, belastingvoordelen of subsidies te bieden of door minder regels te stellen zodat meer mensen kunnen voorzien in hun eigen voedselproductie. Denk aan moestuinen of stadslandbouw. Ook wordt verwacht dat de overheid maatregelen neemt om bepaald gedrag te stimuleren. Daarbij wordt vooral voorlichting genoemd.

Motieven duurzaam gedrag

In het rapport is ook terug te vinden wat de motieven zijn voor duurzaam gedrag, weer onderverdeeld in maatschappelijk en eigenbelang. Zo wordt de portemonnee genoemd als een van de motieven om minder voedsel te willen verspillen. Daarnaast zijn per thema en subthema percentages terug te vinden, variërend van de mate waarin mensen vlees eten (41% maximaal 4 dagen per week) en een seizoensproduct kopen (3 op de 10 Nederlanders doet dat wekelijks).


(Bron foto: Thinkstock)