Menu
Nieuws

Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik

De hoofdlijnen van het klimaatakkoord voorziet voor landbouw, bosbouw en natuur een besparing van 3,5 Mton CO₂-equivalenten. Er zijn wel mogelijkheden, maar er blijven ook nog veel vragen open.

false