Nieuws

Coronacrisis geen invloed op groene vakopleidingen

Ondanks de coronacrisis blijven hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven mbo-studenten opleiden. Meer dan de helft van de bedrijven heeft studenten binnen het bedrijf en 90% verwacht dat studenten de opleiding zonder problemen kunnen blijven volgen.

Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG is blij met de opleidingsinspanningen van zijn leden. De branchevereniging heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie en de verwachtingen van aangesloten bedrijven. In totaal hebben 237 bedrijven de vragenlijst volledig ingevuld.

Verwachtingen

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat 54% van de deelnemende bedrijven momenteel een bbl- of bol-leerling in dienst heeft. En de bedrijven zien geen problemen. Meer dan 90% van deze bedrijven verwacht dat leerlingen hun opleiding de komende tijd kunnen vervolgen en bijna 75% van de deelnemende bedrijven wil het komende schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding.

Een grote meerderheid (92%) van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt. Maar er zijn wel wat zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting.

Type leerling

In het onderzoek is ook gekeken wat perspectieven zijn voor de verschillende typen leerlingen. Er blijkt een voorkeur voor bbl-leerlingen. 98% van de bedrijven die komend schooljaar tenminste één leerling wil plaatsten, wil één of meerdere bbl-leerlingen plaatsen. 77% van de bedrijven wil het komende schooljaar tenminste één bol-leerling in dienst nemen. En 42% wil een zij-instromer in combinatie met VHG-Brancheopleiding. Opvallend is dat bedrijven die voornamelijk in de openbare markten in de markt van de groene gebouwen werkzaam zijn, een veel groter behoefte aan een hbo-student hebben dan bedrijven in de particuliere markt.

De VHG vindt het belangrijk dat de groenbedrijven in de toekomst over voldoende vakmensen kunnen beschikken. Roozen wil voorkomen dat er als gevolg van de coronacrisis een tekort aan vakmensen ontstaat: 'Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat er een tekort kan ontstaan,' aldus Roozen. Hij is daarom blij met de resultaten van dit onderzoek.

(Bron foto: Thinkstock)