Nieuws

Cowfunding verbindt burger en boeren

Met crowdfunding kunnen melkveehouders niet alleen projecten realiseren, het brengt boeren en burger ook dichter bij elkaar, zo blijkt uit een pilot 'cowfunding' die CONO kaasmakers uitvoerde. De Wageningse studente Nanne Roos Vonk schreef er een scriptie over.

Is crowdfunding een manier om burgers aan je melkveehouderij te verbinden en projecten mogelijk te maken? Brengt het boeren en burgers dichter bij elkaar? CONO Kaasmakers wilde weten wat succesfactoren zijn. Welke aspecten van communicatie speelt hierbij een rol? Masterstudente Nanne Roos Vonk uit Wageningen voerde onderzoek uit. Ze schreef de scriptie 'Cowfunding, een succes voor boeren, burgers en de zuivelcoöperatie? als afstudeerproject voor haar studie dierwetenschappen.

Pilot

In januari 2016 begon CONO Kaasmakers met een crowdfundingpilot en noemde het 'cowfunding'. Het gaat daarbij om relatief kleine projecten die bij kunnen dragen aan de rol van een melkveebedrijf in de omgeving. Vier melkveehouders namen deel aan het project. Zo wilde Esther Schouten een ooievaarsnest plaatsen, Wendy de Koning wilde een melktap aanleggen en Marco Klaver wilde een zaaltje inrichten om mensten te ontvangen en voorlichting te kunnen geven.

Campagne

Omdat het om een pilot ging, wilde CONO Kaasmakers weten wat het effect is. Nanne Roos Vonk voerde een vergelijkende casestudie uit, waarbij ze keek naar de effecten van Cowfunding-campagnes. Ze vroeg burgers naar hun mening over de campagnes en ze interviewde de vier melkveehouders die een Cowfunding-campagne voerden. Welke verspreidingsstrategieën zetten ze in? Wat is het effect van die strategieën op het ophalen van geld?

Enthousiasme

Het enthousiasme van de melkveehouder is een belangrijke succesfactor, zo blijkt uit haar scriptie. Een melkveehouder moet geloofwaardig overkomen wil zijn campagne succes hebben. Daarnaast lijkt het belangrijk de campagne te verspreiden onder bekenden, updates te geven op Facebook en een open dag te organiseren. Boodschap en boodschapper zijn daarom van belang in een Cowfunding-campagne.

Een resultaat van de Cowfunding-campagnes is dat burgers een beter beeld krijgen van de melkveehouderij: burgers vinden het leuk om te weten wat boeren bezighoudt. Vonk denkt dat Cowfunding in de toekomst ingezet kan worden om boer en burger dichter bij elkaar te brengen.

(Bron foto: Thinkstock)