Nieuws

CRKLS platform: innovaties naar boeren(adviseurs) brengen

Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock
Bron foto: Papamoon, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    CRKLS
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Vanuit de Akkerbouw sector is een nieuwe initiatief gestart om kennis over a.s. innovaties naar de boeren en boerenadviseurs te brengen. Dat heet CRKLS.

Hierbij een link naar het prototype om je een idee te geven hoe het CRKLS kennisplatform eruit komt te zien. De officiële launch zal niet eerder plaats vinden dan eind september 2022.

CRKLS

CRKLS is gekoppeld aan Groen Kennisnet. Een en ander is afgestemd met LNV. Dus dat loopt. Wat BO Akkerbouw wil, is dat er op CRKLS in praktijktaal resultaten van onderzoeken gemeld worden over innovaties voor hun bedrijven die binnen nu en 5 jaar gaan spelen. Dit zal dan vooral zijn in de vorm van een samenvatting en duiding van een publicatie met onderzoeksresultaten.

Heb je een of meer lectoraat-rapporten of een ander (studenten)rapport dat interessant is voor de doelgroep van CRKLS (boeren en adviseurs), stuur het dan naar Corné Kempenaar. Graag een PDF of een link naar de rapporten.

De redactie van CRKLS plaatst het dan bij de specifieke thema’s van CRKLS, zoals Bodem, gewasbescherming, bemesting, irrigatie, nieuwe teeltsystemen, mechanisatie.