Nieuws

Crowdfunding biedt kansen voor natuur

Crowdfunding is een relatief nieuwe, maar snel groeiende manier om ideeën en projecten te financieren. Om crowdfunding voor natuurprojecten te faciliteren, is het platform Crowdfunding VoorNatuur opgericht.

In de brochure 'Crowdfunding voor natuur' wordt uitgelegd hoe je met behulp van crowdfunding natuurprojecten (gedeeltelijk) kunt financieren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe een goed opgezette crowdfundingcampagne naast financiële middelen nog veel meer kan opleveren. 

Extra opbrengsten

Een positief neveneffect van crowdfunding voor natuur dat door de brochure genoemd wordt, is bijvoorbeeld een betere zichtbaarheid van natuurprojecten voor het publiek. Crowdfunding zet natuur op de kaart door de (gratis) media-aandacht die aan een campagne wordt besteed. Daarnaast kan crowdfunding betrokken ambassadeurs voor natuur opleveren. En tot slot kunnen andere financiers worden overtuigd met een door crowdfunding aangetoond draagvlak. In de brochure wordt van ieder effect een voorbeeld gegeven aan de hand van een praktijkcase.

Boomkikker

Een aansprekend voorbeeld uit de brochure is de crowdfundingactie van natuurorganisatie Landschap Overijssel om te voorkomen dat de boomkikker uit het Twentse landschap rondom Enschede zou verdwijnen: "Maar liefst 185 donateurs brachten gezamenlijk het doelbedrag van 7.500 euro bij elkaar. Naast dat het Landschap Overijssel lukte een enthousiaste groep donateurs aan zich te binden, deed de gemeente Enschede de toezegging dat zij het bedrag zou verhogen tot 12.500 euro als de crowdfundingcampagne zou slagen. Deze campagne is daarmee een uitstekend voorbeeld hoe crowdfunding ingezet kan worden om naast donateurs ook andere stakeholders bij een initiatief te betrekken."


(Bron foto: Thinkstock)