Nieuws

Cryoconservering sperma zeldzame Nederlandse eendenrassen

In 2011 en 2012 is een begin gemaakt met de winning van sperma van woerden (eenden). Er is gekozen voor de Noord-Hollandse krombek en de Noord-Hollandse witborst.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) gaat de komende jaren een genenbankcollectie van sperma van bedreigde oorspronkelijke Nederlandse eenden, ganzen, honden, konijnen en duivenrassen. Het CGN wil deze waardevolle genetische bronnen opslaan om in geval van een calamiteit het ras terug te kunnen fokken of zo nodig het levend bewaren van het ras te ondersteunen.

Voor elke diersoort geldt een aparte aanpak voor de winning, verwerking en invriezen van sperma. Er is in 2011 en 2012 een begin gemaakt met de winning van sperma van woerden (eenden). Er is een rapport verschenen met daarin de ras- en dierkeuze, de spermawinning en –verwerking en het uiteindelijke aantallen ingevroren rietjes sperma van goede kwaliteit.


(Bron foto: CGN)