Nieuws

Cultivator herkent zelf onkruid

Een cultivator kan met hulp van software op basis van spectrale karakteristieken onkruiden onderscheiden van sla. Dankzij nieuwe kennis is het nu mogelijk 24 rijen sla automatisch te wieden.

De laatste 10 tot 15 jaar is er al veel onderzoek gedaan naar spectrale metingen van plantenmateriaal, aldus onderzoekers van het programma Precisietechnologie Tuinbouw. Er is veel kennis. De IC cultivator van Machinefabriek Steketee BV, die onkruid met hulp van sensoren kan herkennen en vervolgens verwijderen, is al sinds 2011 operationeel. In de Wiki Precisielandbouw van Groen Kennisnet wordt de werking van die IC cultivator uitgelegd.

Om de werking van die cultivator te optimaliseren, is in een privaat publieke samenwerking (PPS) van de Steketee BV Wageningen University & Research kennis verzameld. De eindrapportage van dit project laat zien wat er bereikt is. In twee rapport is de kennis opgeleverd voor zes verschillende onderdelen.

Nieuwe software

Zo is er nieuwe software ontwikkeld die ook niet groen gekleurde planten zoals rode sla kan detecteren. Die software is inmiddels in de huidige IC-software ingebouwd. Er is een module voor het schoffelen tussen de rij ontwikkeld. En door uitbreiding van hard- en software is het nu mogelijk 24 gewasrijen tegelijk te schoffelen. De eerdere versie van de IC cultivator kon maximaal 8 rijen parallel schoffelen.

Spectrum-meting

Op basis van literatuuronderzoek is bekend dat je op basis van spectrale karakteristieken heel goed verschillende plantensoorten kunt onderscheiden. Om te weten te komen welke golflengtes in het spectrum kenmerkend zijn voor plantensoorten zijn in een laboratoriumproef verschillende gewassen en onkruiden gezaaid. Het gaat om gewassen als rucola, tarwe en landkers babysla en zes verschillende onkruiden: vogelmuur, zandraket, hanenpoot, straatgras, kweek en melganzenvoet. Van die planten zijn het referentiespectra gemeten.

Met veldmetingen keken de onderzoekers of je met hyperspectrale camerabeelden groene onkruiden in een groen slagewas kunt herkennen detecteren. De nauwkeurigheid van een juiste classificatie was iets lager dan de streefwaarde van 90%.

(Bron foto: Still YouTube)