Nieuws

Dag van het Landvarken leidt tot oprichting initiatiefgroep

Hoe behoeden we het Nederlands Landvarken van uitsterven? Zaterdag 13 september organiseerde Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een dag om hier met liefhebbers over te sparren.

Een dertigtal aanwezigen kwam bijeen met interesse in dit typische Nederlandse varkensras herkenbaar aan hangende oren. Spreker Henk Slaghuis introduceerde de geschiedenis van het NLvarken en vertelde dat het Nederlands Landvarken vanaf 1933 onderscheidend gefokt is in Nederland en dat de fokkerij van het Nederlands Landvarken goed uitgebouwd is. Gert van der Gaag (Topigs) heeft het verhaal van Henk verder toegespitst over het gebruik van het NL varken bij Topigs en gaf aan dat vanaf 1960 lijnen gesplitst en samengevoegd zijn en dat dit nu voor de zuivere NL met Fins landras aan het gebeuren is. Rita Hoving (CGN) sprak over de menselijke factor als meest bepalende om een ras te kunnen behouden en Ad Taks (SZH) prikkelde het publiek over de toekomstmogelijkheden om op innovatieve wijze in kleinschalige en hobby omgeving een economisch bestaansrecht voor dit ras te vinden.

Vormgeven initiatief “Club van vrienden van het Nederlands Landvarken”

Na de rondleiding van Lobke Jonkman langs de varkens van het Natuurcentrum Arnhem opende SZH voorzitter Geert Boink de discussie met de vraag wie wil meedenken en meedoen. Veel van de aanwezigen voelen zich direct geroepen om of een zeug aan te schaffen, of om mee te denken in het proces tot het komen van een organisatievorm voor het behoud van het varken. Het op te richten stamboek zal veel samen werken met hun collegavereniging van de Bonte bentheimer, zo liggen er veel mogelijkheden in bijvoorbeeld het gezamenlijk registreren van de dieren in Zooeasy. De deze dag gevormde ‘Club van vrienden van het Nederlands landvarken’ zal zich beraden over onder andere het werven van nieuwe varkenshouders en een goed onderbouwd fokbeleid ten behoeve van het behoud van dit ras.

Op dinsdag 9 september verschijnt de website NLvarken online, hier zijn de presentaties van de dag op te vinden, maar is ook informatie te vinden over achtergrond van het landvarken, het plan ‘behoud het NLvarken’, en zijn contactgegevens en praktische tips te vinden voor degene die eraan denken een NLvarken aan te schaffen.

Contact

SZH


(Bron foto: W en A Taks)