Nieuws

Daglichtsystemen stal eenvoudig vergelijken

Via certificatieschema’s binnen de Maatlatten Duurzame Veehouderij kan bij de bouw van een stal fiscaal voordeel worden behaald. Onder meer de mate van daglichttoetreding kan bepalend zijn. Een waarderingssystemen maakt vergelijken van systemen voor daglichttoetreding mogelijk.

Het systeem is recent ontwikkeld door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Stichting Milieukeur. Het belang van daglicht in de stal is divers. In V-focus, in het artikel ‘Nieuwe waardering voor daglicht in de stal’ wordt bij een aantal voordelen stilgestaan en wordt de waarderingssystematiek uitgelegd.

Positie en transmissie

In het systeem wordt een aantal zaken meegewogen. Het aantal vierkante meters van het oppervlakte dat daglicht doorlaat wordt vermenigvuldigd met drie factoren (met elk een eigen waarderingssystematiek), te weten: de positie van het oppervlak dat daglicht doorlaat, de mate waarin het materiaal het opgevangen daglicht doorgeeft en een kalibratiefactor. (Laatstgenoemde wordt toegepast om de berekening gelijk te trekken met eerdere versies van de Maatlatten Duurzame Veehouderij [MDV]).

Betreffende eerstgenoemde factor geldt bijvoorbeeld dat als het lichtdoorlatende oppervlak zich horizontaal op de stal bevindt, deze vermenigvuldigd mag worden met een factor 1. Is het verticaal aangebracht, geldt een vermenigvuldigingsfactor van 0,5. In het systeem wordt uitgegaan van diffuus daglicht (meest voorkomend in Nederland).

Noodzaak systeem en waarde daglicht

V-focus meldt dat de nieuwe waarderingssystematiek nodig is omdat de verscheidenheid aan systemen groot is en de ontwikkelingen op dat vlak snel gaan. Voordelen die in het vakblad worden genoemd betreffende daglicht zijn: gratis licht en geen emissies broeikasgassen door elektriciteitsverbruik kunstlicht (milieu), dierenwelzijn, prettig werken vanwege het hebbben van een indruk van ‘buiten’ en transparanter van buitenaf bezien.

In het artikel wordt verwezen naar twee eerder in V-focus verschenen artikelen, waarin wordt gewezen op aandachtspunten (hittestress en ventilatieverstoring, artikel: ‘Adviezen voor daglicht in varkensstallen’ en lichthinder bij open stallen, artikel: ‘Mag het licht uit?’.


(Bron foto: Wageningen UR)