Nieuws

Dairy Campus, Silicon Valley van de melkveehouderij

De Dairy Campus aan de rand van Leeuwarden, midden in het centrum van de melkveehouderij, zal functioneren als Silicon Valley. Innovatieve bedrijven, onderzoek en onderwijs werken er samen.

De Dairy Campus, die op 28 mei formeel geopend is, is een onderzoeks-, onderwijs-, innovatie- en demonstratiebedrijf waar iedereen uit de sector zich een beetje eigenaar van voelt, schrijft Vakblad Veeteelt in het artikel 'Klaar voor de start'. De nieuwe Dairy Campus, die gevestigd is op de plaats van het proefbedrijf Nij Bosma Zathe, biedt onderdak aan 550 koeien op 300 hectare grond.

Onderzoek

In de verschillende stallen vindt praktisch onderzoek plaats. Zoals voedingsonderzoek in de voedingsstallen die ruimte biedt aan 128 koeien, of emissieonderzoek in de milieustal die plaats biedt aan 90 koeien in zes afdelingen. In de milieustal kun je ammoniakemissies of methaanemissies meten. Je kunt er nieuwe vloertypes testen.

Gouden driehoek

Manager Kees de Koning vergelijkt in het artikel 'Melkveehouderijcentrum Nederland bijna klaar' de Dairy Campus graag met het Amerikaanse Silicon Valley, waar veel technologiebedrijven bij elkaar zijn gevestigd. Aan de rand van Leeuwarden, midden in het centrum van de melkveehouderij zou een 'Dairy Valley' moeten verrijzen, waar onderzoek, ondernemers en onderwijs in een gouden driehoek samenwerken.

Onderwijs

Voor studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Dairy Training Centrum, het voormalig PTC+, is de oude stal beschikbaar. Zo kunnen ze trainen binnen gangbare omstandigheden. Tegelijkertijd maken ze er kennis met innovaties via de vele onderzoeken: weideonderzoek, voedingsonderzoek en onderzoek op gebied van kalveropfok bijvoorbeeld. Zo kan nieuwe kennis snel doorstromen naar het onderwijs.

Binnen de Dairy Campus participeren meerdere kennisinstellingen en partijen. LTO en FrieslandCampina zitten in de stuurgroep. In een open netwerkstructuur werken wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, praktijkleren of door het bedrijfsleven gestuurd onderzoek er samen.

(Bron foto: Jan Nijman)