Menu
Nieuws

Dairy Campus, spin in het melkweb

In de Dairy Campus in Leeuwarden werken bedrijfsleven, onderzoek en kennisinstellingen samen aan innovatie van de zuivelketen. De campus, een spin in het web voor onderzoek en innovatie, verrijkt ook het onderwijs.

false