Nieuws

Dairy Campus, spin in het melkweb

In de Dairy Campus in Leeuwarden werken bedrijfsleven, onderzoek en kennisinstellingen samen aan innovatie van de zuivelketen. De campus, een spin in het web voor onderzoek en innovatie, verrijkt ook het onderwijs.

'Honderd jaar geleden gaven de Nederlandse koeien gemiddeld ruim 2.700 kilo melk per jaar, tegen bijna 8.500 kilo nu. Zonder die vooruitgang zouden dus ruim drie keer zoveel dieren nodig zijn om onze huidige 13 miljard kilo melk voort te brengen dan nu het geval is.' Zo begint Aalt Dijkhuizen, Voorzitter Topsector Agri & Food zijn voorwoord in het Dairy Campus Magazine van mei 2016.

Hij benadrukt daarmee hoe belangrijk het is te werken aan kennisontwikkeling in de zuivelketen. De Dairy Campus in Leeuwarden speelt een cruciale rol om nieuwe kennis en ontwikkelingen praktisch toepasbaar te maken voor de melkveehouderij. Met 500 melkkoeien, ruim 300 hectare grond en trainings- en vergaderfaciliteiten is de Dairy Campus zo een spin in het web voor onderzoek en innovatie.

Kennisontsluiting

Om die kennis te ontsluiten werkt de Dairy Campus samen met kennisinstellingen: onderzoeksinstellingen en groen onderwijs. Voor Wageningen UR is de Dairy Campus de verbinding met de buitenwereld, aldus Martin Scholten van Animal Sciences van Wageningen UR. Het bedrijfsleven voedt het onderzoek met vragen uit de praktijk.

De Dairy Campus verrijkt het onderwijs: door trainingen, cursussen en praktijklessen en door bij te dragen in de ontwikkeling van opleidingen. Lectoren van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden spelen er een rol in zoals Wiepk Voskamp-Harkema (Duurzame Melkveehouderij), Kees Lokhorst (Smart Farming) en Molly Chen (Competitive Dairy Farming). De lectoren zijn de verbindingsofficieren tussen onderzoek en onderwijs. Ze verrijken het onderwijs met kennis uit de onderzoeksprogramma's.

Primaire sector

Het zwaartepunt in het onderzoek op de Dairy Campus ligt bij de primaire sector, de melkveehouderij. Daarom maakt Kees Romijn van LTO Nederland deel uit van het bestuur van de Dairy Campus. LTO draagt financieel bij aan een deel van de onderzoeksprojecten. De melkveehouders hebben vragen op diverse vlakken: mineralenmanagement, diergezondheid in relatie tot huisvesting, kennis van voeding.

Romijn vindt het belangrijk dat de Dairy Campus de kennis deelt, daarom moet de Campus het land in om te laten zien wat er aan onderzoek gedaan wordt. En mede daarom organiseert de Dairy Campus open dagen zoals die onlangs gehouden zijn.

(Bron foto: Dairy Campus)