Nieuws

Dakvergroening in Tilburg

Groene daken maken een stad leefbaarder. Ze vangen fijnstof en regenwater op, isoleren geluid en nemen CO2 op. Tilburg ziet mogelijkheden. Alterra biedt handvatten voor beleid.

Groene daken kunnen een meerwaarde bieden voor een toekomstbestendig Tilburg, concluderen onderzoekers van Alterra in het rapport Groene daken in Tilburg. Ze denken daarbij aan mogelijkheden om wateroverlast of hittestress tegen te gaan. Groene daken verbeteren de kwaliteit van het leefklimaat, ze zorgen voor meer biodiversiteit een een aantrekkelijker woonomgeving. Daarnaast zorgen groene daken voor een betere isolatie van geluid, warmte en kou, ze verlengen de levensduur van een bitumen dak en vangen fijstof en regenwater op.

Vegetatiedek

Groene daken zijn daken die bedekt zijn met een vegetatiedek. Op het dak bevindt zich een dunne substraatlaag waarop een aangepaste vegetatie groeit met sedumsoorten, grassen, mossen en kruiden. De gemeente Tilburg ziet de voordelen van groene daken. Naast de hierboven genoemde voordelen, ziet de gemeente ook dat groene daken haar inwoners kan ondersteunen in de transitie naar een duurzame, klimaatadaptieve stad. De groene daken zijn daarvan een uithangbord.

Groendakbeleid

De gemeente wil daarom groene daken stimuleren, maar hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je een groendakbeleid? En hoe voer je het uit? Welke overwegingen zijn goede aanknopingspunten om een groendakbeleid te stimuleren? Kies je klimaat als kapstok? Of de waterhuishouding? Het meest perspectiefvol is koppeling van groene daken aan klimaat- en energieopgaven. Met deze overweging kun je een kansenkaart opstellen voor groene daken. Waar is er ruimte? Waar liggen de kansen?

De onderzoekers ontwikkelden handvatten voor de uitvoering van een groendakbeleid. De Gemeente Tilburg moet de resultaten van het rapport bespreken in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

(Bron foto: Flickr Arlington County (CC BY-SA 2.0))