Nieuws

Dan kijk je toch op Groen Kennisnet!

Deze week start een campagne om leerlingen en studenten in het groen onderwijs aan te zetten tot meer gebruik van Groen Kennisnet.

Leerlingen en studenten in het groen onderwijs maken tot nu toe weinig gebruik van Groen Kennisnet terwijl dit online platform hen veel te bieden heeft. Een goed voorbeeld zijn de vele dossiers over thema's waarmee ze in hun opleiding te maken hebben. Zo'n dossier geeft een kort overzicht met uitleg en achtergronden over een specifiek onderwerp. Vaste elementen in een dossier zijn een definitie, kernpublicaties, video's, vakbladartikelen en vaak ook leermateriaal. Op dit moment zijn er ruim 120 van deze dossiers in Groen Kennisnet.

Spruitjes met sprinkhaan

In de campagne worden deze dossiers onder de aandacht gebracht met een serie opvallende flyers en banners die via de mediatheken, open leercentra en de intranetten van de scholen verspreid worden. Met prikkelende beelden en teksten wordt belangrijke thema's benoemd zoals bijvoorbeeld transparantie in de veehouderij (Chloorkip of Kiplekker?), eiwitbronnen (Hmmm... spruitjes met sprinkhaan) en klimaatverandering (Wat maakt een graadje warmer nu uit?). Wie meer over deze thema's wil weten, krijgt als advies 'Dan kijk je toch op Groen Kennisnet!'.

De campagne 'Dan kijk je toch op Groen Kennisnet!' loopt van 7 oktober tot en met eind november 2015 en is gericht op MBO-leerlingen niveau 3-4 en HAO-studenten. Deze week ontvangen de groene mbo- en hbo-locaties de flyers en de banners. Alle aoc's en hao-instellingen hebben hun medewerking toegezegd.