Nieuws

Darmaandoening PIA te lijf met vaccin en voer

Inmiddels is ruim 10% van de vleesvarkens gevaccineerd tegen de darmaandoening PIA (porcine intestinale adenomatose). De bacterieziekte kan ook met voer te lijf worden gegaan.

In het artikel 'Chronische PIA erger dan acute' in vakblad Pig Business is bijvoorbeeld te lezen dat beter verteerbaar eiwit en meer ruwe celstof, dat de darmprikkel activeert, kan worden ingezet bij acute PIA. Dat tegenwoordig zoveel varkens gevaccineerd zijn tegen de ziekte heeft te maken met het verbod op groeibevorderaars, wordt gesteld in het vakblad. In 2012 werd minder dan een half procent van alle biggen gevaccineerd.

Bacterie'beschermlaag' weg

In Pig Business wordt uitgelegd dat antimicrobiële groeibevorderaars (ambg's) zorgden voor een 'beschermlaag' waardoor bacteriële aandoeningen niet tot uiting kwamen. Een veevoerspecialist en een voormalig varkensdierenarts (nu werkzaam in de farmaceutische industrie) stellen dat deze aandoeningen tegenwoordig anders moeten worden aangepakt. Ze kunnen makkelijker de kop opsteken en zouden van meerdere kanten moeten worden aangevlogen. In het vakblad leggen zij uit wat de kosten én de baten zijn van vaccineren en anders voeren.

Aandoening

De bacterie die de darmaandoening PIA veroorzaakt is overigens een heel gewone darmbewoner. De bacterie Lawsonia intracellularis is wijd verspreid in de varkenshouderij legt de voormalig dierenarts uit. Maar: 'Als er sprake is van onbalans in de darmflora, dan kunnen dergelijke kiemen hun kans grijpen'. Onbalans, bijvoorbeeld als gevolg van stress (spenen, verplaatsen) of rantsoenwisselingen, kan leiden tot onder meer PIA waarbij het tweede deel van de dunne darm en soms ook het begin van de dikke darm ontstoken raakt. Door die beschadigde darmwand kunnen varkens minder goed voer opnemen. Zieke varkens groeien daardoor minder.

In het vakblad wordt verder stilgestaan bij de diverse uitingsvormen van PIA: subklinisch, chronisch en acuut. PIA, maar ook de darmaandoeningen salmonella en PED (porcine epidemische diarree), kwamen eind vorig jaar aan de orde in de Masterclass Darmgezondheid. Zowel Pig Business als GD Varken brachen hiervan verslag uit: respectievelijk Overwinnen van nieuwe uitdagingen en Dierenartsen bepleiten PIA en PED.

(Bron foto: Pixabay)