Nieuws

Data 50 jaar vismonitoring in website gevangen

‘Van 65 kilo naar 5 kilo’ kopt Sportvisserij Nederland in een bericht over 50 jaar lang onderzoek in de Waddenzee naar de visstand. Deze zou drastisch zijn afgenomen. De verzamelde data, maar ook informatie over vissoorten en films, staan nu ook op de site ‘Waddenzee Vismonitor’.

Voor het onderzoek –in 1959 gestart door het toenmalige Zoölogisch Station (nu NIOZ)- is gebruik gemaakt van een zogenaamde komfuik bij Texel. In de periodes dat de fuik in het water ligt, wordt deze dagelijks geleegd, zo is te lezen op de vismonitor. De soorten worden vervolgens geïdentificeerd, gemeten, geteld, maar ook geslacht, gewicht en leeftijd worden genoteerd.

Vispaspoort

Op de Waddenzee Vismonitor is per vissoort een dataset terug te vinden, met bovendien extra informatie over de vis zoals zijn levenscyclus en bijzonderheden; elke vissoort heeft op de website zijn eigen ‘paspoort’ gekregen. Momenteel zijn in de monitor 75 soorten opgenomen. Onder het kopje ‘monitoring’ op de site is te lezen dat de data veel informatie oplevert.

‘Sommige vissoorten, zoals de puitaal en zeedonderpad, leven bijvoorbeeld het hele jaar door in de Waddenzee. Andere soorten komen hier alleen in een bepaald seizoen voor. Zo gebruiken de haring en sprot de Waddenzee als kinderkamer en komen hier alleen in een bepaalde fase van hun leven voor’. De data leveren ook waardevolle informatie op over patronen: ‘Zo zijn er soorten, zoals de zeebaars, die door de jaren heen in aantal toenemen in de Waddenzee. Andere soorten, zoals de schol, nemen juist af’.

Zie ook een Natuurbericht waarin onder meer dieper wordt ingegaan op het gebruik van grafieken op de website en conclusies die daaruit voor bepaalde soorten kunnen worden getrokken.

Onderzoek en site

Sportvisserij Nederland meldt in haar nieuwsbericht dat het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) het aantal meetpunten in de Waddenzee wil vergroten: ‘Sinds vorig jaar ligt er een tweede onderzoeksfuik in het water bij Terschelling. De eerste gegevens van deze fuik zullen vanaf 1 januari op de website verschijnen’. Op de Waddenzee Vismonitor is meer over deze fuik te lezen, evanals over een geplande fuik in de oostelijke Waddenzee.

De website, op 10 april 2014 gelanceerd, is een gezamenlijk initiatief van het NIOZ, de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland.


(Bron foto: Agonus cataphractus, door Hans Hillewaert (eigen werk) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons)