Nieuws

Databank Natuur- en Milieueducatie online met 600 bronnen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Databank Natuur- En Milieueducatie
Bekijk de bronnen
Er is in Nederland veel geschreven over Natuur en Milieueducatie (NME) in de afgelopen decennia. De meest waardevolle publicaties en documenten zijn nu verzameld in een nieuwe online databank.

In het begin van de jaren 70 ontstond er een grote interesse in de milieuproblematiek. Spraakmakende boeken zoals “Dode lente” van Rachel Carson en “De grenzen aan de groei” van de Club van Rome zorgden voor veel maatschappelijke discussie en een kantelpunt in het denken over invloed van de mens op de natuur.

Sinds die tijd hebben onderwijzers, wetenschappers en milieu-professionals zich ingezet voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand en effectief leermateriaal over natuur en milieu. De beste bronnen voor natuur- en milieueducatie zijn nu gebundeld op één centrale plek door SME. Deze organisatie heeft door de jaren heen een aanzienlijk archief opgebouwd en stelt nu de beste materialen beschikbaar voor het publiek.

In de databank staan op dit moment ruim 600 artikelen, boeken, publicaties, trainingen en andere materialen over NME. Veel hiervan was voorheen nog niet op het internet beschikbaar. Het doel is dat NME-ers, docenten, studenten, onderzoekers en gebruik gaan maken van deze databank. Het is bovendien mogelijk zelf materiaal aan te leveren om deze databank verder te verrijken.

(Bron foto: Marte Hofsteenge via Shutterstock)