Nieuws

Dataoverdracht in vijf stappen

Een loonwerker kan met hulp van gps-systemen veel data verzamelen die interessant kunnen zijn voor ondernemers. Maar wil een boer er zijn voordeel mee kunnen doen, dan moet hij wel beschikken over die data en ze kunnen interpreteren. Er zijn vijf stappen in het proces van data-overdracht.

Het materieel van de Nederlandse loonwerker is steeds vaker voorzien van sensoren die gegevens registreren. Zo kan een loonwerker registreren hoeveel graan hij heeft gedorst, drogestof-gehalten meten of registeren hoeveel liters hij per hectare heeft gespoten. Die gegevens of data kun je op verschillende manieren overdragen. Natuurlijk kan dat met een usb-stick, maar veel handiger is de data draadloos over te dragen, schrijft vakblad Grondig in het artikel ‘Dataoverdracht’. Zo kun je overdacht automatiseren. Inmiddels bieden de meeste fabrikanten wel mogelijkheden voor draadloze overdracht, maar waar plaats je die data?

Dataopslag

Het meest voor de hand ligt de data te plaatsen in de ‘cloud’, ergens op een server waar een klant ook bij kan. Je zou dat in Dropbox kunnen doen, waar sommige fabrikanten gebruik van maken, maar veel producten hebben een eigen systeem ontwikkeld om data op te slaan.

Het verzamelen van data is niet het belangrijkste. Veel belangrijker is dat akkerbouwers of veehouders die data ook analyseren en op grond daarvan beslissingen nemen. Boeren moeten dat zelf doen, eventueel met ondersteuning van de loonwerker. Voor die analyse zijn programma’s ontwikkeld, ‘farm equipment systems’ (FES). Er zijn er verschillende.

Data-analyse

En wil je die data echt toepassen in het management van het bedrijf, dan moet je ze samenvoegen met andere gegevens. Gebeurt dat, dan heb je te maken met een farm management system (FMS) of farm management information system (FMIS). Het vakblad noemt enkele managementsystemen die in Nederland beschikbaar zijn, zoals die van AgroVision en Crop-R. Maar deze programma's zijn niet in staat data te verwerken die door machines en sensoren worden verzameld. Wil je die data inlezen, dan moet je ze via een API (Application Programming Interface) beschikbaar maken. Daar ligt nog een taak voor softwareschrijvers.

Het vakblad laat op schematische manier zien welke stappen er nodig zijn voor dataoverdracht van de machines in het veld naar de managementsystemen.

(Bron foto: Pixabay)