Nieuws

DaVinc3i verkent toekomst van de sierteeltsector

In het project DaVinc3i wordt onderzocht met welke logistieke ketens en afzetketens de Nederlandse sierteeltsector in de toekomst te maken krijgt.

In de brochure 'DaVinc3i : sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw. Van onderbuik naar onderbouwing.' wordt uitgelegd waar het in het onderzoeksproject DaVinc3i om gaat, namelijk de logistiek in de Nederlandse sierteeltsector toekomstbestendig maken.

Logistiek

DaVinc3i is de afkorting van 'Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information Availability'. Volgens het artikel 'DaVinc3i maakt sierteeltsector klaar voor digitale verkoop' staan de drie C’s voor de bundeling van logistieke stromen, logistieke coördinatie en samenwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat er voor de sierteeltsector kosten te besparen zijn door in de logistiek en distributie meer samen te werken en nieuwe logistieke concepten te gebruiken.

ICT

Naast logistieke samenwerking, is ICT een ander belangrijk onderwerp in het project DaVinc3i. Daarbij wordt vooral gekeken naar informatievoorziening en virtualisatie. Informatievoorziening gaat dan bijvoorbeeld over het digitaal monitoren van de productkwaliteit op afstand. Bij virtualisatie gaat het om het zakendoen op afstand, met handelaren (maar dan zonder tussenkomst van een veiling) of rechtstreeks met de consument (e-tailing). Daarbij wordt ook heel gericht gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen.


Bron foto: Thinkstock

Publicaties

(4)